Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament vers les Persones Grans

Dijous, 15 de juny de 2023 a les 09:00

L’Ajuntament, l’Associació de Gent Gran de Santa Coloma i l’Associació de Gent Gran de la Colònia Güell ens adherim al manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat aprovat en motiu de la commemoració, avui 15 de juny, del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’abús i el maltractament en la vellesa.

L’any 2011, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 15 de juny com a Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans.

Algunes persones grans són víctimes de maltractaments per part de familiars, de la comunitat o d’institucions.. Es tracta d’una vulneració dels drets fonamentals de la persona i una pèrdua greu de dignitat, i tothom el pot patir, independentment de la seva classe social o a on resideixi.

El maltractament pot ser de tipus físic, sexual, psicològic, emocional, econòmic o material, i inclou diverses formes, com l’abandonament o la negligència. El pateixen majoritàriament dones i pot tenir lloc tant dins com fora del domicili o lloc de residència. Per fer-hi front, és indispensable que la seva prevenció i abordatge formi part de l’agenda política i social.

Les institucions públiques s’han d’implicar per a garantir la qualitat assistencial i la correcta atenció a les persones amb dependència, ja sigui aresidències, centres de dia o serveis d’atenció domiciliària. En aquesta resposta de les institucions és cabdal l’aprovació de la Llei de Gent Gran de Catalunya, que les persones grans del Baix Llobregat venim reivindicant des de fa anys. És necessari sumar esforços per a poder garantir l’autonomia, la protecció i la salut de totes les persones en totes les etapes de la vida, i també és principal incrementar i millorar els recursos i programes orientats a que les persones puguin continuar vivint a casa seva durant el major temps possible.

Darrera actualització: 14.06.2023 | 13:34