A Santa Coloma ja podem utilitzar els títols de tarifació social T-rosa, T-rosa reduïda i passi d’acompanyant al bus interurbà i als FGC

Dilluns, 20 de juny de 2022 a les 10:00

L’AMB ha donat resposta a una reivindicació històrica, i ha estès l'ús dels títols de tarifació social metropolitana, la targeta rosa, la targeta rosa reduïda (T4) i el passi d'acompanyant, als serveis de transport públic dels 18 municipis que formen la segona corona metropolitana, entre ells Santa Coloma de Cervelló.

Amb aquesta mesura s’igualen les prestacions i condicions d'ús dels títols socials de transport públic als 36 municipis de la metròpolis de Barcelona, i es facilita i defensa el dret a la mobilitat i al transport públic dels col·lectius més vulnerables.

L'AMB aportarà 1,3 milions d'euros anuals a l'ATM per finançar la mesura, que s'espera que generi 50.000 noves sol·licituds de títols socials metropolitans.

Serveis de transport públic integrats en la tarifació social metropolitana

Concretament,  es poden utilitzar aquests tres títols socials (targeta rosa, targeta rosa reduïda i passi d'acompanyant) en totes les línies interurbanes d'autobús de la Generalitat de Catalunya i, progressivament, al transport urbà municipal de la segona corona metropolitana de l'AMB. Els 18 municipis metropolitans de la segona corona disposen de serveis interurbans d'autobús.

Pel que fa als trajectes amb FGC, els títols de tarifació social serveixen per viatjar en els trajectes entre els 36 municipis metropolitans que integren l'AMB, que corresponen als inclosos en la tarifa metropolitana de l'ATM. Concretament, entre les estacions de Pl. Catalunya i Universitat Autònoma de la línia Barcelona-Vallès i entre les estacions de Pl. Espanya i Martorell Vila de la línia Llobregat-Anoia.


Títols socials metropolitans

Els títols socials metropolitans faciliten l'accés als serveis de transport metropolitans a les persones grans o amb discapacitat i que disposin de pocs recursos econòmics.

La targeta rosa metropolitana és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual la gent gran i les persones amb discapacitat que disposin de pocs recursos econòmics poden viatjar gratuïtament (T-rosa metropolitana) o bé amb tarifa reduïda (T-rosa reduïda, T4) als serveis de transport públic que operen a la zona tarifària 1 del sistema tarifari integrat de l'ATM. Per la seva banda, el passi metropolità d'acompanyant afavoreix la mobilitat de les persones amb discapacitat que requereixin viatjar amb un acompanyant, sense que aquest últim hagi de pagar el viatge.

Darrera actualització: 20.06.2022 | 14:23