Aprovades les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2016

Dimecres, 1 de novembre de 2017 a les 08:00

Durant el mes de desembre les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2016. 

Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials, rebran una subvenció de fins a un 20% de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2016.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

  • Estar empadronades al municipi i en el domicili pel qual es demana l’ajut.
  • Ser propietari/a de l’immoble al municipi, o bé ser llogater/a d’un habitatge a Santa Coloma de Cervelló i tenir contracte de lloguer vigent i on s’indiqui que l’IBI és assumit per la persona llogatera.
  • Constar al padró de contribuents de l’IBI.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb altres administracions.
  • No disposar de cap altre habitatge a nom de qualsevol persona que convisqui a l’habitatge (unitat de convivència).
  • Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000 € en el 2016.
  • Estar dins els límits d’ingressos establerts a les bases en funció del nombre de persones que convisquin a l’habitatge.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (C. Pau Casals, 26-34). De dilluns a dijous, de 8h30 a 18h. Divendres de 8h30 a 15h.
Les sol·licituds es podran entregar durant el mes de desembre. Consulteu les dates a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i al web de l’ajuntament.
Heu de portar la documentació corresponent que es detalla a les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 09.02.2018 | 12:59