Aprovat el pressupost municipal per al 2017

Dissabte, 31 de desembre de 2016 a les 08:00

Al Ple Municipal del passat mes de desembre es va aprovar provisionalment el pressupost municipal per al 2017, amb el suport dels grups municipals de l’Equip de Govern (PROGRÉS, ERC i PDECat), l’abstenció dels altres grups municipals, i un vot negatiu d’Acció Ciutadana.

El pressupost per a l’any 2017 queda restringit, com els darrers anys, per les exigències normatives provinents de l’Administració de l’Estat, que imposen estrictes condicionants de sostenibilitat financera i sobre la despesa, i limiten en gran mesura l’autonomia local per a la seva elaboració, que està basada principalment en les aportacions d’altres administracions i en la recaptació dels impostos directes, com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que, per compromís polític, l’any 2016 va baixar en un 7,5 per cent i es congelarà el 2017. Malgrat aquesta limitació, les inversions en estalvi dels darrers anys, la contenció, la previsió de majors ingressos i un lleuger increment del deute (actualment en un nivell molt baix), permeten disposar d’un pressupost suficient per entomar i millorar els serveis municipals que ofereix l’Ajuntament.

Per a l’exercici 2017 la despesa de l’Ajuntament serà de 7.396.000 €, amb un increment respecte del 2016 de més de 630.000 €. 

Les partides de caràcter social i les aportacions a les entitats experimenten un moderat increment respecte al pressupost anterior, i també les dedicades a activitats dels diferents departaments de l’Ajuntament. 

També es garanteixen les quantitats dedicades a les contractacions, despeses de personal i subministraments bàsics. Malgrat les successives pujades del preu de l’electricitat, la despesa en aquest àmbit ha anat baixant aquests últims anys gràcies a les inversions que s’han dut a terme per millorar l’eficiència energètica.

En el capítol d’inversions, l’increment supera els 420.000 € en diferents línies d’inversió, amb un clar component social, medi ambiental i de sostenibilitat econòmica.

S’invertiran uns 200.000 € en millores d’eficiència energètica en tres projectes amb un denominador comú, la millora del servei, l’estalvi de consum energètic en l’àmbit públic i la sostenibilitat ambiental. El primer d’ells és la substitució de lluminàries de vapor de sodi per tecnologia led a la Colònia Güell i l’av. Santa Coloma. També s’executarà un projecte d’il·luminació dels porxos de l’eix comercial de l’av. Santa Coloma, dotant a la zona d’un major atractiu comercial i d’unes condicions de seguretat més òptimes. I per últim, s’invertirà en els quadres elèctrics situats en diverses zones del municipi, regulant-ne també la potència contractada. D’aquesta forma es completarà l’actuació per resoldre les anomalies dels quadres i instal·lacions elèctriques que van detectar-se mitjançant una auditoria i que provocaven increment de despesa i mal funcionament del servei, amb apagades freqüents.

En l’àmbit esportiu, i seguint en la línia de les darreres obres de millora del Pavelló Poliesportiu Municipal, s’invertiran aproximadament uns 84.000 € en compra de maquinària esportiva per millorar el servei que la instal·lació ofereix a les persones abonades. L’oferta d’activitats també millorarà enguany. 

Un altre dels projectes amb una inversió important, 45.000 €, serà la primera fase del projecte d’Horts socials al Parc de Can Carletes, una proposta molt demandada per la ciutadania i amb un marcat caire social i lúdic que millorarà i donarà oportunitats als veïns i veïnes del municipi. Actualment s’està redactant l’estudi i properament serà presentat per tal de poder-lo fer visible i compartit amb la ciutadania.

A més, es mantenen les partides necessàries per al manteniment de la via pública, actuacions puntuals relacionades amb la mobilitat i accions proposades directament per la ciutadania mitjançant processos participatius. Com es va fent any rere any, també es preveu que les diferents negociacions i col·laboracions amb organismes supramunicipals generin noves oportunitats econòmiques, i així poder complementar i millorar les nostres necessitats de gestió, infraestructures i serveis.

Darrera actualització: 14.02.2018 | 13:30