Aprovat el Reglament de Participació Ciutadana

Dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 09:00

Entre altres qüestions, el text estableix els mecanismes de participació o defineix els ens de participació amb què comptem.

El Ple Municipal ha aprovat inicialment el text del Reglament de Participació Ciutadana, l’instrument elaborat a través d’una àmplia reflexió en la qual participaven els grups municipals, l’equip tècnic i la mateixa ciutadania a través d’un procés participatiu.

El text del reglament estableix qüestions com ara els mecanismes per a recollir i tramitar consultes, queixes i suggeriments, i defineix i regula les intervencions ciutadanes en el Ple Municipal. A més també contempla el dret de participació de la ciutadania i el dret a la informació pública, i regula el dret de petició i la iniciativa ciutadana per promoure actuacions en l’àmbit municipal i en matèries sobre les quals l’Ajuntament sigui competent.

A més, en aquest reglament trobem reflectits els òrgans de participació ciutadana estables, com són els consells municipals, i també regula les consul-tes populars per via de referèndum, les consultes populars no referendàries de caràcter sectorial i l’audiència pública. A més també defineix els processos participatius i els pressupostos participatius, i les característiques de la plataforma digital per a la participació, que en aquests moments és el Decidim. 

Darrera actualització: 30.11.2021 | 17:06