Balanç dels 3 primers mesos de recollida porta a porta

Dilluns, 27 de febrer de 2023 a les 11:00

La recollida selectiva de residus es manté en el 70% després d’aquest període d’implantació

Després dels tres primers mesos de recollida de residus porta a porta al nostre municipi, les dades continuen sent positives: se n’assoleix el 70%. Entre les xifres destacables que ens deixa aquest període trobem que la recollida de la fracció orgànica s’ha triplicat respecte del mateix període de l’any anterior, o que la fracció de «la resta» s’ha reduït en quasi dues terceres parts. A més s’ha vist reduït el conjunt de deixalles recollides. Aquest descens és el resultat, principalment, de tres factors: la disminució dels residus que fins ara rebíem dels municipis veïns, l’eliminació dels abocaments de restes d’obres i voluminosos en els contenidors o bé que s’exportin residus a altres municipis.

La clau d’aquestes bones dades en la recollida selectiva es troba en l’alta participació del veïnat registrada: el 86% de la població ja disposa de cubells per a poder dipositar-hi les seves restes. Cal recordar que aquests han de retirar-se de la via pública al més aviat possible un cop feta la recollida.

Les pròximes dades de què es disposarà podran ser més exhaustives, ja que en el passat mes de febrer es van iniciar les lectures de cubells, a través de les quals es podran conèixer detalls com la freqüència de buidatge, l’índex de participació o el nombre d’incidències.
 


 


 


 

Recomanacions per a una gestió òptima del Porta a Porta

Recollida domiciliària:

  • Per a la fracció orgànica, és obligatori utilitzar el cubell de 20 litres /40 litres xipat, de color marró, i sempre amb bossa compostable.
  • No s’ha de baixar el cubell reixat marró a carrer. Per a la resta de fraccions (paper, envasos, resta) és obligatori utilitzar el cubell de 40 litres xipat, de color blanc.
  • Els bolquers i altre tipus de teixit sanitari (compreses…) es poden entregar cada dia de recollida mitjançant la seva aportació amb una bossa tancada, col·locada a sobre del contenidor pertinent.
  • El vidre s’ha d’aportar als contenidors de color verd tipus iglú ubicats a la via pública.
  • Els residus que no es treguin com pertoca no es recullen, es deixen a la via pública i es marquen amb un adhesius d’incidència per tal de comunicar-la i animar al veí o veïna que esmeni l’error.

Altres recomanacions:

  • El cartró de grans dimensions cal plegar-lo abans.
  • El paper es recomana aportar-lo al cubell blanc dins d’un bossa de paper.
  • Cal recollir el cubell de la via pública un cop realitzat el servei.
  • Recorda que no són residus orgànics les restes d'escombrar i de cabells, bolquers i compreses, sorra de gat i cendres.

Àrea d’aportació:
L’àrea d’aportació s’ha d’utilitzar per aportacions excepcionals, excepte casos autoritzats. Els residus que s’hi poden aportar són: restes orgàniques, paper i cartró, envasos lleugers, teixit sanitari i fracció resta. Cal col·locar cada residu al contenidor corresponent.

Darrera actualització: 03.03.2023 | 13:09