Campanya informativa al establiments del municipi

Dijous, 9 de maig de 2019 a les 09:30

El Servei de Suport a les Polítiques de Consum  de la Diputació de Barcelona ha dut a terme una campanya informativa entre els establiments de Santa Coloma de Cervello amb l’objectiu de comprovar el compliment dels requisits mínims d’informació que  tots els establiments han de facilitar a les persones consumidores.

Per tal de defensar el dret de les persones consumidores hi ha una normativa que estableix que els establiments comercials tenen obligació de facilitar una informació als clients.

Els objectius d’aquesta campanya són comprovar i millorar l’adequació dels establiments comercials a la normativa sobre consum, informar i assessorar-los sobre les condicions que han de complir i sobre les disposicions de defensa dels drets de les persones consumidores, conèixer la situació del comerç de Santa Coloma pel que fa al compliment de la normativa en matèria de consum.

Els requisits concrets que s’han valorat en les visites als establiments són:

  1. Si exposen l’horari comercial i si aquest és visible fins i tot amb l’establiment tancat. Ha d’indicar els dies i les hores d’obertura.
  2. Si disposen de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, i a més a més si exhibeix el rètol de disponibilitat d’aquests.
  3. Si indiquen els preus, tant a l’aparador com a l’interior, i si aquests inclouen impostos, càrregues i gravàmens i, si s’escau, si informen del preu per unitat de mesura.
  4. Si lliuren el comprovant de pagament (tiquet o factura) i si aquest conté la identificació de l’establiment principalment el nom, l’adreça completa i NIF; el concepte; la quantitat abonada i la data.
  5. I, en la política lingüística, si la informació i la documentació està redactada almenys en català.

La campanya es va dur a terme entre el 23 d’abril i el 2 de maig i es van  visitar 48 establiments del municipi dels 64  previstos.

A l’informe de la campanya podeu comprovar el grau de compliment dels establiments visitats en relació als 5 punts indicats anteriorment.         

Darrera actualització: 14.05.2019 | 10:09