Diputació de Barcelona entrega el DUPROCIM a l'Ajuntament

Dimecres, 6 de novembre de 2019 a les 10:30

La vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, ha lliurat a l'alcaldessa, Anna Martínez i al tinent d'alcaldia, Jordi Bartolomé, del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Santa Coloma de Cervelló.

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d'emergència, ja que inclou tots els possibles riscos que afecten el municipi, com són el risc químic, risc per incendi forestal, risc per inundacions, risc químic en el transport, risc per nevades, risc per sismes i risc per ventades. El seu objectiu és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i també donar la resposta adequada a les possibles situacions d'emergència.

El DUPROCIM ha de ser aprovat inicialment en el Ple Municipal, i quedarà aprovat definitivament si després del període d'exposició pública no es formulen al·legacions, tal com determina la normativa.

El document ha estat redactat per La Vola, sota la coordinació del tècnic de protecció civil de l'Ajuntament. Diputació de Barcelona ha assumit la contractació de la redacció del document.

Darrera actualització: 06.11.2019 | 12:14