El 4 d'octubre s'obre el termini per accedir a la subvenció de fins al 20% de l’IBI pagat el 2020

Dimecres, 29 de setembre de 2021 a les 15:00

Del 4 al 18 d'octubre s'obre el termini per a optar a les bonificacions de fins al 20% que ofereix l'Ajuntament en el pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI) corresponent al 2020. Aquesta mesura està destinada a donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Qui pot beneficiar-se d'aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

1. Estar empadronades al municipi de Santa Coloma de Cervelló i en el domicili sobre el qual es demana l'ajut.

2. Constar al padró de contribuents de l'impost sobre béns immobles o ser llogater/a d'un habitatge situat al municipi de Santa Coloma de Cervelló i tenir un contracte de lloguer vigent on s'indiqui que l'impost de béns immobles es repercuteix en el lloguer i és assumit pel mateix i rebuts que certifiquin el pagament de l'IBI 2020.

3. No disposar de cap altre habitatge a Santa Coloma de Cervelló ni a altres municipis a nom del sol·licitant i/o de qualsevol de les persones que visquin en el mateix habitatge (unitat de convivència).

4. No haver-se beneficiat d'altres ajudes i/o bonificacions aplicades a l'IBI 2020.

5. Que el valor cadastral de l'habitatge no superi els 175.000,00 euros en el 2020.

6. Haver pagat l'IBI 2020 i estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i amb altres administracions (no tenir deutes pendents).

7. Que els ingressos del sol·licitant, i, en el seu cas de la unitat familiar no superin els especificats a les bases de la convocatòria.

Com es pot fer la sol·licitud?

Telemàticament
Al web de l'Ajuntament www.santacolomadecervello.cat/ajuts

Presencialment
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Cal concertar cita al telèfon 93 645 07 00

Darrera actualització: 29.09.2021 | 15:07