El control de plagues al nostre municipi

Dimarts, 2 de maig de 2017 a les 00:00

Com cada any el bon temps afavoreix que una sèrie d’insectes i rosegadors es multipliquin i apareguin per carrers i altres espais. Alguns d’aquests poden provocar danys a la salut de les persones i animals o danys al seu entorn. És el que coneixem com a plagues. Des de l’Ajuntament tenim l’obligació de controlar els riscos per a la salut derivats de les plagues.

Aquesta obligació implica d’una banda dur a terme el control de plagues en carrer i espais i instal·lacions públiques, i d’altre vetllar perquè els particulars facin el mateix als espais privats.

L’objectiu del control de plagues no és eradicar-les, tasca impossible, sinó evitar que el seu nombre representi un risc per a la salut de les persones. La millor eina per controlar les plagues és la prevenció. Cal evitar les condicions perquè les plagues es multipliquin: brutícia, restes de menjar, punts d’acumulació d’aigua estancada (per als mosquits); i hem de col·locar barreres perquè les plagues no puguin accedir als aliments, les persones i en general als espais habitats amb mosquiteres, sifons a les canonades, bandes sota les portes.

Hem de tenir en compte que la proliferació de plagues depèn de les condicions meteorològiques. Així, en un any de moltes pluges hi haurà molts mosquits, i en un any de menys pluges hi haurà moltes paneroles i rates perquè ho tenen més fàcil per sortir del clavegueram.

És important que tots i totes ens involucrem en el combat contra les plagues i les seves conseqüències adoptant les mesures que ens corresponguin en cada cas. A casa nostra hem d’evitar punts d’acumulació d’aigua estancada, zones de males herbes, brutícia o restes de menjar que puguin servir d’aliment a les plagues. I en els espais públics, hem d’evitar llençar restes de menjar a terra i deixar les escombraries dintre dels contenidors correctament tancats.

Control de mosquits

Per controlar la proliferació de mosquits l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal perquè el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat realitzi els tractaments necessaris. Aquests tractaments, que s’iniciaran aquest mes de maig, i consisteixen en:

• Eliminació de les larves mitjançant tractaments amb productes biològics específics a les zones agrícoles (on es fa seguiment setmanal), als embornals (on s’apliquen 2 o 3 tractaments per temporada segons la incidència detectada) i altres espais públics on s’acumula aigua.

• També quan se sol·licita, s’encarreguen d’identificar possibles focus de cria en els espais privats i orientar els propietaris sobre les mesures que cal prendre.

• Només en casos de força major, com seria el risc elevat de propagació de malalties víriques, es podrien aplicar tractaments químics en llocs molt concrets.


Control d'altres plagues

Per dur a terme el control de la resta de plagues la regidoria de salut contracta els serveis d’una empresa especialitzada. Aquest any els tractaments previstos al clavegueram seran:

• Tractament mensual del clavegueram en temporada baixa i quinzenal en temporada alta (de maig a octubre).

• Tractament de 25 boques de clavegueram, que siguin espacialment problemàtiques per l’abundància de paneroles amb una pintura rodenticida que impedeix que les paneroles surtin a l’exterior.

Aquest tractament experimental té una durada estimada de 3 mesos i està previst fer-ne dues aplicacions per cobrir la temporada alta. La primera de les quals s’aplicarà aquest mes de maig.

Darrera actualització: 13.04.2018 | 12:32