El Ple de desembre aprova inicialment el nou Pressupost Municipal per a l’exercici 2020

Dimarts, 24 de desembre de 2019 a les 10:00

El pressupost Municipal per a l’exercici 2020 ha estat aprovat inicialment amb el suport de l’Equip de Govern, format per Col·laborem i Progrés. Així mateix, ha comptat amb l’abstenció del PSC, Acció Ciutadana i Ciutadans i el vot en contra de Santa Coloma de Cervelló per la República.

El pressupost 2020 segueix la línia general dels pressupostos anteriors, elaborats amb molta responsabilitat i posant en el centre les necessitats reals dels colomins i les colomines, tenint molt en compte les previsions reals dels ingressos previstos per l’Ajuntament. Aquesta última qüestió és especialment rellevant per tal de no perdre autonomia financera a l’Ajuntament.

En aquest pressupost inicial, s’incrementa en un 5,25% el capítol de despeses de personal a conseqüència de l’increment de despeses de la policia local (reforç policial i ampliació de serveis); l’increment salarial previst pel personal funcionari i laboral, que suposarà específicament un increment del 2% respecte de l’any anterior, el qual és definit per l’acord entre els sindicats i el Ministeri d’Hisenda l’any 2018; i l’increment de la dotació destinada als plans d’ocupació, augment fonamental per a garantir la inclusió laboral i social dels col·lectius més desfavorits, entre d’altres. En total, l’Ajuntament destinarà un màxim de 3 milions i mig d’euros a aquest capítol, és a dir, 175 mil euros més que l’any 2019.

El capítol corresponent a contractació de béns i serveis experimenta un increment de quasi 100.000 €, el que suposa una pujada de 3,26 punts. S’incrementen, entre d’altres, les partides destinades a la recollida d’escombraries, el vidre i l’oli, el suport a l’educació a la Llar d’Infants Municipal, el servei de dinamització i monitoratge del Centre de Recursos Juvenils Can Carletes, el manteniment de l’enllumenat del municipi i d’altres espais públics. També s’incrementa la despesa prevista per dur a terme noves activitats i nous serveis, com el suport a les polítiques d’habitatge, a través del treball en una comissió específica. Així doncs, amb aquest pressupost per al 2020, l’Ajuntament destinarà quasi 3 milions d’euros a aquests tipus de despeses.

Pel que fa al conjunt de les inversions, el pressupost queda disminuït notablement, en un 37%, a l’espera de l’aprovació, en favor de l’Ajuntament, de noves subvencions. Aquesta disminució de 200 mil euros s’explica per la necessitat de compensar parcialment els increments de les partides anteriors, que tindran un impacte directe en els ciutadans i ciutadanes. Però també, pel retard en la comunicació de noves subvencions provinents d’altres administracions. Cal afegir que posteriorment les inversions financerament sostenibles i la incorporació de romanents permetrà tornar les inversions al mateix nivell d’anys anteriors. En l’apartat d’inversions cal destacar l’aportació de 142.000 euros a la Diputació de Barcelona pel cofinançament de les obres previstes per aquest any de l’itinerari de vianants entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts a la carretera BV-2002. L’import total de les obres és superior a 2 milions d’euros.

Cal subratllar que en aquest pressupost es manté la partida de 147.000 euros que anteriorment l’Ajuntament aportava a l’AMB en concepte d’un conveni per la mobilitat que ha quedat extingit amb la integració tarifària. La partida de 147.000 euros es destinarà, entre d’altres,  a fer possible projectes per millorar la mobilitat al municipi que ja s’estan estudiant des de l’Equip de Govern.

Cal destacar que, com a resultat de la línia financera seguida al llarg dels darrers anys, l’endeutament del consistori continua sent zero, fet que permet evitar les despeses associades a interessos bancaris i la devolució del deute. A més a més, la solvència econòmica resultant de la bona gestió dels últims anys, ha permès quadrar el pressupost 2020 sense un augment de l’IBI.

Darrera actualització: 24.12.2019 | 12:31