El Ple de desembre aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l’exercici 2019

Dilluns, 24 de desembre de 2018 a les 10:00

El pressupost Municipal per a l’exercici 2019 ha estat aprovat inicialment amb el suport de l’Equip de Govern, format per Progrés, ERC i PDeCat, i ha comptat amb l’abstenció de la resta de grups municipals. 

El pressupost contempla un increment de la despesa d’un 2,7% respecte del 2018. Aquest increment de la despesa previst en el pressupost està basat en un càlcul sobre el PIB mitjà de l’economia espanyola, que s’emmarca en la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El pressupost 2019 segueix la línia general dels pressupostos anteriors, elaborats amb molta responsabilitat i tenint molt en compte les previsions reals dels ingressos previstos per l’Ajuntament, amb un criteri clar de prudència per evitar possibles incompliments de les normes imposades que, en cas de no complir-se, podrien representar pèrdua d’autonomia financera i limitacions encara més grans de les que pateixen actualment els Ajuntaments.

En aquest pressupost inicial, s’incrementa en un 2,25% el capítol de despeses de personal com a conseqüència de l’augment salarial acordat pel Govern de l’estat i els sindicats. També es contempla la creació d’una nova plaça de Policia Local i, de forma provisional, una reducció dels Plans d’Ocupació, per la previsió de decrement en les subvencions rebudes per aquests Plans, i que els darrers anys han permès complementar les dues places de plans d’ocupació per facilitar la inserció laboral que es fa directament amb recursos propis de l’Ajuntament (malgrat això, es treballarà per aconseguir finançament complementari que permeti incrementar l’oferta de plans d’ocupació).

La partida corresponent a contractació de béns i serveis experimenta un increment de 116.000 € per afrontar els increments de tarifa en els subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas i telèfon), malgrat que els darrers anys s’han fet importants inversions en estalvi energètic. També s’incrementa despesa prevista per dur a terme noves activitats i nous serveis, com el suport a les polítiques d’habitatge, a través del treball en una comissió específica.

En l’apartat d’inversions, el pressupost contempla una despesa inicial de 386.000 €, que s’incrementarà durant l’exercici, amb la incorporació de romanents per a inversions financerament sostenibles i de subvencions supramunicipals per a projectes que s’han sol·licitat. Aquestes inversions es concreten en les partides de 275.000 € per realitzar millores i actuacions en espais públics i equipaments municipals; 118.800 € de fons propis per complementar la subvenció de 500.000 € per a la restauració de l’antiga Escola i Casa del Mestre de la Colònia Güell; 6.000 € de manteniment per al Parc Agrari; 10.000 € per complementar la subvenció per als horts comunitaris del Parc de Can Carletes; 22.250 € per millores a la Biblioteca Pilarin Bayés i 10.000 € en millores d’eficiència energètica.

Cal destacar que, com a resultat de la línia financera seguida al llarg dels darrers anys, l’endeutament del consistori és 0, fet que permet evitar les despeses associades a interessos bancaris i destinar aquests diners a complementar altres partides per a serveis. El pressupost aprovat inicialment es pot consultar al web de l’Ajuntament. 

Darrera actualització: 24.12.2018 | 12:01