El Ple Municipal aprova inicialment les Ordenances Fiscals per al 2020, que entraran en vigor l’1 de gener

Dimecres, 30 d'octubre de 2019 a les 09:30

El Ple Municipal va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals per a l'any 2020, que entraran en vigor l'1 de gener. L’IBI quedarà congelat pel pròxim any 2020, i per tant, no patirà cap variació respecte a l’any 2019.

Els canvis més importants pel que fa a l'IBI són:
· Recàrrec del 25% sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. Aquest recàrrec està pensat pels grans tenedors de propietats com els bancs i també els fons d’inversió que, ara per ara, mantenen el seu mercat d’habitatges buids i no les posen al mercat.
· Bonificació del 50% als immobles que hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol. Aquesta bonificació de caràcter potestatiu podrà ser aplicable durant tres exercicis, sempre que no estiguin obligats a fer la instal·lació per alguna altra norma.

Pel que fa a les taxes, el canvi més significatiu és la creació una tarifa específica per a l’ocupació de les parades del mercat modernista de la Festa del Modernisme de la Colònia Güell, atès que anys anteriors aquesta tarifa estava integrada dins de la tarifa general.

Altres modificacions que cal destacar han estat actualitzacions en el redactat d’alguns articles, per aclarir-los i evitar mals entesos, o bé per adaptar-los a modificacions normatives, seguint les recomanacions de l’Organisme de Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 30.10.2019 | 10:18