El Ple Municipal aprova les Ordenances Fiscals per al 2018

Dimecres, 1 de novembre de 2017 a les 08:00

El 26 d’octubre, amb els vots favorables de PROGRÉS, ERC i PDeCAT, i l’abstenció dels altres grups, el Ple Municipal va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals que entraran en vigor el pròxim 1 de gener de 2018, i on es fixen les taxes, preus públics i impostos municipals.

En general, i seguint la tònica de ja fa alguns anys, les taxes municipals es congelaran i no patiran increments per a l’any 2018. En aquest apartat, les modificacions han estat actualitzacions en el redactat d’alguns articles, per aclarir-los i evitar mals entesos, o bé per adaptar-los a modificacions normatives, seguint les recomanacions de l’Organisme de Gestió Tributària (OGT) de la Diputació de Barcelona.

En el cas del Departament de Cultura, s’han creat noves taxes corresponents a nous serveis que oferirà l’Ajuntament, destacant el lloguer per hores del buc d’assaig musical del Centre Cívic Can Baruta, que serà accessible per a grups musicals del municipi, a més dels usos ja existents per part d’entitats. També s’han modificat les bonificacions a què té dret el comerç al detall, en casos d’ampliació de l’activitat, noves activitats que generin ocupació i canvi de la titularitat del comerç.

Pel que fa als impostos, s’introdueix la bonificació del 100% de l’Impost Sobre Vehicles per a aquells que es consideraran antics, amb una antiguitat de més de 25 anys, i bonificacions del 75% per als vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com de “zero emissions” i “eco”.

Pel que fa a l’IBI, després de diversos anys de congelació i una baixada important del 7,25% l’any 2016, recuperarem l’aplicació de l’IPC en la liquidació d’aquest impost, amb un lleuger increment de l’1,6% sobre l’import total del rebut (segons la previsió de l’IPC per a l’any 2017, en referència al tercer trimestre). Aquest criteri per al càlcul de l’IBI d’acord amb l’IPC ha estat habitual al llarg dels anys i té per objectiu garantir que l’Ajuntament no vegi reduïda la seva capacitat financera per cobrir els serveis públics que ofereix, que incrementen el seu cost també d’acord amb l’IPC. D’aquesta manera, es facilita una estabilitat necessària en la prestació dels serveis, i es disposa de capacitat per absorbir fluctuacions econòmiques de caràcter general. L’esforç fet els darrers anys amb la llarga congelació, i fins i tot davallada de l’IBI, ha requerit molt esforç al Consistori, i mantenir aquesta dinàmica seria difícil de gestionar. En paral·lel, l’Ajuntament ha aprovat un any més les bases per sol·licitar ajudes compensatòries del cost de l’IBI per a famílies desfavorides, i manté el pressupost d’ajudes socials per als casos en què la situació econòmica dificulti el pagament de l’IBI o de qualsevol altra obligació o necessitat bàsica. 

Deute zero, un objectiu assolit

Amb el suport de tots els grups municipals, exceptuant l’abstenció del PSC i VISC, el Ple Municipal va aprovar una modificació del pressupost municipal per incorporar 515.000 € del superàvit pressupostari d’anys anteriors i destinar-los a amortitzar tot el deute bancari de l’Ajuntament.

La llei d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, limita la utilització dels superàvits pressupostaris només en alguns supòsits, entre els quals hi ha les inversions financerament sostenibles, o la cancel·lació de deute.

Des de fa uns anys, l’Ajuntament ha tancat exercicis econòmics amb superàvit pressupostari, per despeses previstes que no s’han pogut executar, o per limitacions normatives que han limitat la capacitat d’executar despesa. Aquests diners ja fa uns anys que s’estan dedicant a realitzar inversions en eficiència energètica, que han permès reduir de forma important la despesa elèctrica de l’Ajuntament, alliberant recursos per complimentar altres partides, i alhora avançant en un model energètic més eficient. Amb aquests recursos, aquest any 2017 s’invertiran 217.000 € més en eficiència energètica, amb el canvi de quadres elèctrics i noves lluminàries led a la Colònia Güell, els fanals i els dels porxos de l’eix comercial de l’Av. Santa Coloma, oferint una important millora en l’entorn del comerç local i per a la seguretat de les persones.

A més, s’invertiran 515.000 € per tal d’amortitzar tot el deute bancari de l’Ajuntament, fet que permetrà assolir l’objectiu d’endeutament zero, i eliminar les despeses de retorn de crèdits pendents i dels interessos corresponents en el pressupost de l’any 2018, permetent disposar d’aproximadament 70.000 € per dedicar-los a complementar altres despeses en serveis, inversions i actuacions al municipi que requereixen més recursos.

Darrera actualització: 07.02.2018 | 15:46