El Ple Municipal aprova provisionalment les Ordenances Fiscals per al 2019

Dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 00:00

El proppassat 25 d’octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals (OOFF) que entraran en vigor l’1 de gener de 2019, on es fixen les taxes, preus públics i impostos municipals per al pròxim any.

En general, i seguint la tònica dels darrers anys, les taxes municipals es congelaran i no patiran increments per a l’any 2019. En aquest apartat, les úniques modificacions han estat actualitzacions en el redactat d’alguns articles, en el sentit d’aclarir-ne la seva definició, facilitar la gestió o bé per actualitzar-los a modificacions normatives, seguint les recomanacions de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. En el cas de la taxa d’ocupació d’espais públics, les OOFF 2019 consoliden les modificacions introduïdes en relació a l’ordenació de les terrasses de bars i restaurants.

Pel que fa als impostos, es mantenen les bonificacions del 75% de l’Impost sobre els classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com de “zero emissions” i “eco”.

Pel que fa a l’IBI, després de diversos anys de congelació i una baixada important (7,25%) en aquest impost l’any 2016, es manté la dinàmica del darrer any d’aplicació de l’increment de l’IPC en la liquidació d’aquest impost per al 2019, amb un lleuger increment d’aproximadament l’1,9% sobre l’import total del rebut (segons la previsió de l’IPC per a l’any 2018). Aquest criteri per al càlcul de l’IBI en relació a l’IPC ha estat habitual al llarg dels anys i té per objectiu garantir que l’Ajuntament no vegi reduïda la seva capacitat financera per assumir el cost dels serveis públics que ofereix I, en termes generals i d’acord amb els contractes associats, incrementen el seu cost també d’acord amb l’IPC.

Amb aquesta mesura, es facilita una estabilitat necessària en la prestació dels serveis públics municipals i es disposa de capacitat per absorbir fluctuacions econòmiques de caràcter general. Els darrers anys en què l’IBI ha estat congelat, i fins i tot ha baixat, han requerit molt d’esforç per part del Consistori, que ha emprès moltes mesures per garantir l’estabilitat pressupostària. Una reducció dels ingressos ordinaris representaria un risc important d’incapacitat per assumir el manteniment dels serveis i programes municipals, i especialment d’incompliment de les condicions de control imposades pel govern de l’estat amb potencials greus conseqüències sobre l’autonomia i control pressupostari per part de l’Ajuntament.

En paral·lel, l’Ajuntament manté un fons social d’ajudes per subvencionar part de l’import de l’IBI a les famílies que ho requereixin en funció de criteris relacionats amb els ingressos de la unitat familiar, i manté el pressupost d’ajudes socials per als casos en què la situació econòmica dificulti el compliment d’obligacions econòmiques o necessitats bàsiques. 

Darrera actualització: 31.10.2018 | 09:41