El procés per a la nova planificació urbanística de l'entorn de la Colònia Güell es reorienta

Divendres, 2 de setembre de 2022 a les 10:00

El Consell General del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell definia l’estratègia i les línies generals d’aquest desenvolupament urbanístic.

El passat 25 de juliol es reunia de manera extraordinària el Consell General del Consorci de l’Entorn de la Colònia Güell, l’ens integrat per la Generalitat —mitjançant l’Institut Català del Sòl (INCASÒL)— i els ajuntaments de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. Entre les decisions preses en la trobada destacava l’acord per a trobar una figura diferent del Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal (PDU), que en principi era l’eina urbanística triada per a donar resposta, a través del procés iniciat a finals del 2018, a les actuals necessitats del territori, atès que l’actual planejament vigent no satisfà les exigències de les administracions implicades. Aquesta voluntat d’establir una figura diferent neix de pronunciaments judicials de finals del 2020 que van anul·lar diversos PDU d’àmbit metropolità per un tema competencial. En tot cas, aquest fet no suposa cap modificació dels objectius establerts i permetrà igualment emprar la feina realitzada fins al moment en aquest sentit. El canvi de model de planificació urbanística únicament pretén garantir la màxima seguretat jurídica en els tràmits posteriors.

Les línies principals

De la mateixa manera, el Consell General establia l’estratègia i les línies generals d’aquest desenvolupament urbanístic, que consistirà a portar a terme de forma simultània una modificació de l’ARE Riera de Can Solé actual i modificacions puntuals del PGM de la resta de l’àmbit i del recinte industrial per tal de facilitar-ne i agilitzar-ne el desenvolupament de forma independent.

Cal destacar que l’actuació està comptant amb un procés de participació, molt més ampli del que és habitual i d’allò previst legalment, que es du a terme en dues fases; en la primera, ja realitzada, s’ha volgut consultar per a obtenir una diagnosi que està ajudant a plantejar les alternatives de la nova proposta, encara en fase d’elaboració. S’espera que la segona fase es pugui iniciar en el moment en què comenci també la redacció de les noves figures de planejament.

Darrera actualització: 14.09.2022 | 12:33