El Tribut Metropolità: Què és? Com s’aplica? Què s’està gestionant des dels Ajuntaments?

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 09:30

Davant la recent aplicació del TM per part de l’AMB per primera vegada al nostre municipi, i la preocupació i manca d’informació en com l’AMB ha aplicat aquest tribut, des de l’Ajuntament s’estan fent nombroses gestions per aclarir i garantir-ne l’aplicació més justa possible i per tal d’oferir informació que permeti omplir el buit informatiu per part de l’administració metropolitana responsable.

El Tribut Metropolità (TM) és un impost previst en les normatives sobre hisendes locals i a la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’AMB, d’aplicació als 36 municipis metropolitans. El tribut es calcula a partir del valor cadastral de cada bé immoble d’ús residencial i no residencial, segons el tipus i el topall fixat en la mateixa ordenança fiscal de l’AMB. Santa Coloma de Cervelló és un dels 18 municipis que enguany comencen a pagar aquest tribut. La resta de municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona el paguen des de l’any 1992.

El TM, com s’ha informat en diferents ocasions a l’Actualitat des del 2017, té com a finalitat finançar les actuacions de l’AMB necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espais públics i de les infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori.

Els darrers anys, el finançament de l’AMB ha fet possible dur a terme diferents inversions al nostre municipi, i ha permès a la ciutadania accedir a serveis, malgrat no pagar el TM. Algunes d’aquestes actuacions són la construcció del Parc de Can Lluc i el seu manteniment en el marc de la Xarxa de Parcs Metropolitans; el nou aparcament de l’av. Santa Coloma; la remodelació de la plaça Constitució; el Centre Cívic Can Baruta; la futura instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’Escola Colònia Güell; la Deixalleria Municipal; el finançament de plans d’ocupació i d’ajudes per a pobresa energètica, assessoraments tècnics especialitzats, etc. Pel que fa a mobilitat, ens permet disposar d’un transport públic metropolità de qualitat i més sostenible, del manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona i, a Santa Coloma, del servei del bus L76.

Quan l’AMB va informar els 18 municipis de la segona corona que l’any 2019 començaríem a pagar el tribut, també es van establir una sèrie de compromisos i calendaris per a l’accés a serveis i drets que fins al moment només eren accessibles per als 18 municipis de la primera corona. A banda de l’aplicació de la Tarifa Plana Metropolitana per al transport públic, o la planificació de la millora dels serveis de transport, tant en disponibilitat com en tarifacions socials, un dels compromisos de l’AMB era informar correctament la ciutadania sobre el TM. 

Des de l’Ajuntament denunciem, i ja hem traslladat formalment la queixa a l’AMB, que aquesta informació no ha estat ni bona ni suficient, i per aquest motiu, a iniciativa del nostre Consistori, es va celebrar una reunió urgent dels 18 municipis on el tribut s’ha començat a aplicar amb els responsables polítics i tècnics de l’ÀMB. En aquesta reunió, que es va celebrar el 26 de novembre, es van exposar dubtes i denunciar actuacions que han generat malestar i possibles greuges entre municipis, així com la manca d’informació tant a la ciutadania com als mateixos ajuntaments. L’AMB s’ha compromès, malgrat sigui tard, a treballar en un pla de comunicació sobre el tribut i a desplaçar-se als municipis per donar les explicacions pertinents davant els ajuntaments i la ciutadania. 

Els municipis també vam denunciar que la manca d’informació sobre el mètode de càlcul de la quota a pagar està generant molta confusió i possibles greuges entre municipis. Els responsables de l’AMB van afirmar que el càlcul ha estat igual per als 36 municipis, tenint en compte quan s’han fet les revisions cadastrals a cadascun d’ells, i a partir de la informació cadastral de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació. Per tant, es desmenteix que s’hagin arribat a acords de rebaixes de l’import a municipis concrets, com s’ha llegit a la premsa. De totes maneres, alguns ajuntaments hem exigit una revisió del mètode de càlcul i un estudi per fer més equitativa i justa l’Ordenança fiscal reguladora, i perquè tingui en consideració el petit comerç local, diferenciant-lo de les grans activitats econòmiques, rebaixant dràsticament el tribut que han de pagar.

També es va reclamar que els nous municipis integrats puguem accedir al més aviat possible als drets de tarifació social del transport i les millores en les infraestructures, per equiparar-nos en drets a la resta de municipis, ara que ja ens hem igualat en deures. En el cas de Santa Coloma, es concreta en els títols socials per al bus i els ferrocarrils; i la planificació i activació de les millores en freqüències, accessibilitat i servei. En el cas del bus L76, la millora de la freqüència ja està en preparació, tot i que el concurs de licitació es troba en el Tribunal Català de Contractació per a resoldre una impugnació del procés.

Són moltes les reclamacions fetes pels ajuntaments de la segona corona, i malgrat que l’AMB va entomar alguns compromisos, seguirem coordinant-nos amb els Consistoris implicats per aconseguir aclariments, millores i drets per a la nostra ciutadania. A Santa Coloma, el Ple Municipal del 28 de novembre va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció fent evident l’enuig per com s’ha gestionat el TM i reclamant a l’AMB solucions i millores. A més, l’Ajuntament s’ha compromès a treballar conjuntament amb la ciutadania per estudiar l’aplicació de mesures de millora de la mobilitat mentre no siguin assumides per l’administració competent, que en aquest cas és l’AMB.

El document per fer el pagament el rebreu al vostre domicili. També el podeu descarregar des del web de l’AMB. Si no el rebeu a casa o no el podeu descarregar del web, podeu sol·licitar-ne un duplicat mitjançant el correu electrònic informaciotributaria@amb.cat

Si teniu més preguntes sobre el tribut, podeu consultar el web www.tributmetropolita.amb.cat, o trucar al telèfon de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 93 506 97 56.

Darrera actualització: 12.12.2019 | 09:50