Els impostos i les taxes municipals: congelats l’any 2023

Dimecres, 9 de novembre de 2022 a les 11:00

L’Ajuntament pretén d’aquesta manera no incrementar la pressió que pateixen actualment les economies familiars.

Mitjançant l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals de l’any vinent, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha establert una nova congelació dels impostos, les taxes i els preus públics per al 2023. La voluntat municipal és, a part de donar continuïtat a la política de contenció desenvolupada en aquest mandat, no sobrecarregar la despesa que assumeixen les veïnes i els veïns en un moment en què les economies familiars es veuen especialment castigades per qüestions com l’increment dels preus dels productes bàsics o la crisi energètica. Malgrat que aquest increment de l’Índex de Preus al Consum també afecta l’activitat de l’Administració, el consistori no el repercutirà sobre la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament aprovava una moció per a l’impuls al municipalisme i a la seva conciutadania promoguda per l’Associació Catalana de Municipis en la qual es reclama, entre altres qüestions, una revisió del sistema de finançament dels ens locals. En aquest sentit el text reclama «incrementar de manera urgent les transferències que reben els Ajuntaments a través de la participació en els tributs i els ingressos de l’Estat».

Els impostos

Així, per a l’any vinent es mantenen els tipus im-positius i les tarifes relatives a l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre els vehicles, les plusvàlues i l’impost de construccions (ICIO). Pel que fa a les taxes, única-ment es modifiquen la taxa del cementiri municipal —per a adaptar-la a la proposta del Departament de Salut amb relació a les inhumacions i exhumacions— i la del servei de l’Espai Familiar —per a adaptar-la al nou calendari escolr—. Finalment, en el cas dels preus públics tampoc s’ha realitzat cap proposta per a modificar-los de cara a l’any vinent.


Les bonificacions

Cal tenir en consideració que la ciutadania té a la seva disposició tota una sèrie de bonificacions que permeten beneficiar-se de diverses reduccions en les quantitats dels impostos a pagar. Aquestes s’han vist ampliades en aquest mandat amb alguns ajuts destacats, com la bonificació de l’IBI per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol o la bonificació del 75 % de l’impost sobre els vehicles per als que estiguin registrats com «de zero emissions» i «eco». A més, tam-bé destaca l’existència del fons social per a fer front a l’IBI, que s’atorga en funció de criteris relacionats amb els ingressos de la unitat familiar, a més de bonificacions a famílies monoparentals i nombroses per a aquest mateix impost.

Darrera actualització: 21.02.2023 | 09:19