Finalitzades dues obres de restauració a la Cripta de la Colònia Güell

Dimarts, 31 de gener de 2023 a les 12:00

El Consorci de la Colònia Güell va presentar ahir les obres de reparació de la coberta principal de la Cripta de la Colònia Güell i la restauració dels paraments exteriors i dels elements de trencadís de vidre i ceràmica de les finestres que es van executar durant el segon semestre del 2022.

També es va presentat el Pla Director de la Cripta de la Colònia Güell, que es va aprovar en la darrera junta de govern del Consorci.

Amb aquestes dues intervencions de restauració s’ha aconseguit garantir la total impermeabilització de l’edifici i protegir l’obra de Gaudí, millorar les condicions dels elements constructius i materials, allargar la seva vida útil i minimitzar el seu manteniment i sostenibilitat futura.

Els treballs de restauració han tingut un cost total de 229.591,86 euros, en el cas del projecte de la Coberta i 270.795,65 euros, per a la restauració dels paraments i dels elements de trencadís. Les dues obres han estat cofinançades pel Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al Pla Director, aquest té tres objectius principals:

  • Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració i conservació de la Cripta Güell per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.
  • Millorar la integració del monument en el context urbà de la Colònia Güell, plantejant actuacions que permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials, paisatgístics i ambientals , alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.
  • Aportar una diagnosi del seu estat actual i unes propostes de les accions necessàries per a la seva protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible en el temps. Així com també establir les bases dels protocols i plans de manteniment de la Cripta Güell, reflectit en un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració de les mateixes.

Per a l’elaboració del Pla Director el Consorci de la Colònia Güell ha comptat amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000,00 euros. El cost total de la redacció del Pla Director ha estat de 71.020,95 euros. La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.

Darrera actualització: 31.01.2023 | 15:57

Imatges