Fins a un 85% de les deixalles del contenidor gris es poden reciclar

Dimecres, 8 de de setembre de 2021 a les 09:00

L’Ajuntament treballa per a la implantació del model de recollida porta a porta per tal de poder assolir els objectius de reciclatge que marca Europa.

Fa més de 10 anys que la recuperació de residus a través de la recollida selectiva, al nostre municipi, es troba estancada entorn del 40 % de les deixalles que produïm. Avui en dia és evident que el sistema que es fa servir des de la dècada dels noranta, amb contenidors i sense identificació, que permet que la persona que hi diposita les escombraries sigui anò-nima, no ens farà arribar als objectius de reciclatge marcats per la Unió Europea. L’any passat el nostre municipi se situava en el 41,76 % de deixalles recu-perades. La directiva 2018/851 estableix que els re-sidus que s’han de recuperar han de ser fins al 55 % l’any 2025, el 60 % l’any 2030 i el 65 % l’any 2035.

Si aconseguim assolir aquests nivells, a més de pro-tegir el medi ambient, estarem estalviant recursos, ja que s’evitaran les penalitzacions econòmiques que s’apliquen als municipis per la mala separació dels residus.

El porta a porta

Per tal de trobar solucions a aquest problema, l’any 2018 l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló en-carregà a una empresa especialitzada un estudi en el qual s’arribava a la conclusió que el sistema de recollida d’escombraries més adequat a les caracte-rístiques del nostre municipi era el porta a porta. A Catalunya ja són prop de dos-cents els municipis que han apostat per aquest model, que s’espera poder te-nir en funcionament al nostre municipi a l’inici de l’any vinent. 

Avantatges del porta a porta

Quins beneficis pot tenir l’aplicació de la recollida porta a porta? Entre els seus avantatges trobem:

  • Nivells més elevats de recollida selectiva i recuperació
  • Retirada de contenidors de la via pública
  • Increment de la participació ciutadana amb la desaparició de l’anonimat
  • Possibilitat d’adaptar la taxa d’escombraries a la quantitat que se’n genera
  • Tendència a un cost més baix del reciclatge

Parlem del porta a porta

Amb la voluntat de donar a conèixer la recollida de residus porta a porta, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló programa una sèrie de xerrades informatives en diferents punts del municipi sota el títol «Parlem del porta a porta»:

  • Al Centre Cívic Can Baruta: dimecres 15 de setembre a les 19 h
  • Al Casal de Cesalpina: dimecres 22 de setembre a les 19 h
  • Al Centre Municipal Sant Lluís: dimecres 29 de setembre a les 19 h
Darrera actualització: 08.09.2021 | 12:14