Fins el 19 d’octubre de 2020 es poden sol·licitar les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2019

Dilluns, 5 d'octubre de 2020 a les 09:00

Del 5 al 19 d’octubre de 2020 les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2019.

Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials, rebran una subvenció de fins a un 20% de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2019.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

1. Estar empadronades al municipi de Santa Coloma de Cervelló i en el domicili sobre el qual es demana l’ajut.

2. Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles o ser llogater/a d'un habitatge situat al municipi de Santa Coloma de Cervelló i tenir un contracte de lloguer vigent on s'indiqui que l'impost de bens immobles es repercuteix en el lloguer i és assumit pel mateix i rebuts que certifiquin el pagament del IBI 2019.

3. No disposar de cap altre habitatge a Santa Coloma de Cervelló ni a altres municipis a nom del sol·licitant i/o de qualsevol de les persones que visquin en el mateix habitatge (unitat de convivència).

4.- No haver-se beneficiat d’altres ajudes i/o bonificacions aplicades a l’IBI 2019.

5. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000,00 euros en el 2019.

6. Haver pagat l’IBI 2019 i estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb d'altres administracions (no tenir deutes pendents).

7. Que els ingressos del sol·licitant, i, en el seu cas de la unitat familiar no superin els  especificats a les bases de la convocatòria.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

IMPORTANT: Ateses les mesures de seguretat i prevenció  provocades per  la COVID-19, la sol·licitud de l’ajut es realitzarà de manera telemàtica i amb un certificat electrònic. Com ho has de fer:

  1. Entra a la finestreta electrònica de tramitació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, i omple la instància genèrica.
  2. Adjunta pdf o imatge de la documentació que es demana a les bases de la convocatòria i consten a l'Annex a la Sol·licitud.

Per fer la tramitació telemàtica cal certificat electrònic. Trobaràs més informació al web de l’Ajuntament.

De manera excepcional, si la persona sol·licitant no pot fer la presentació telemàtica, es podrà demanar cita prèvia a l’Ajuntament:

Darrera actualització: 06.10.2020 | 09:34