Fins el 21 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2017

Dijous, 13 de setembre de 2018 a les 10:00

Del 10 al 21 de setembre les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2017.

Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials, rebran una subvenció de fins a un 20% de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2017.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

1. Estar empadronades al municipi de Santa Coloma de Cervelló i en el domicili sobre el qual es demana l’ajut.

2. Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles o ser llogater/a d'un habitatge situat al municipi de Santa Coloma de Cervelló i tenir un contracte de lloguer vigent on s'indiqui que l'impost de bens immobles es repercuteix en el lloguer i és assumit pel mateix.

3. No disposar de cap altre habitatge a Santa Coloma de Cervelló ni a altres municipis a nom de qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge (unitat de convivència).

4. No haver-se beneficiat d’altres ajudes i/o bonificacions aplicades a l’IBI 2017

5. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000,00 euros en el 2017.

6. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb d'altres administracions.

7. Que els ingressos del sol·licitant, i, en el seu cas de la unitat familiar no superin els  especificats a les bases de la convocatòria.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (C. Pau Casals, 26-34) mitjançant instància oficial.
Del 10 al 21 de setembre ambdós inclosos.
Heu de portar la documentació corresponent que es detalla a les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 18.09.2018 | 14:13