Instal·lada una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosférica

Dilluns, 13 de gener de 2020 a les 10:00

Des del passat 19 de desembre i fins al 19 de febrer, s'ha instal·lat a l'Avinguda 11 de Setembre, al costat del Pavelló Poliesportiu Municipal, una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona per mesurar la concentració d'alguns contaminants a l'aire.

Les unitats mòbils de la Diputació de Barcelona són furgonetes adaptades i equipades amb una estació metereològica que mesura en temps real els nivells de contaminants atmosfèrics i els paràmetres meteorològics de la zona i ens permeten conèixer la qualitat de l'aire en zones que no tenen una vigilància continuada.

Els analitzadors i captadors instal·lats en aquesta unitat mòbil mesuren les concentracions dels contaminants en continu. Les dades obtingudes s'envien a la central on un tècnic especialista n'analitza el comportament i valida les dades.

Les unitats mòbils mesuren les concentracions dels contaminants que més preocupen per l'impacte que tenen a la salut de les persones:

  • Diòxid de nitrogen (NO2)
  • Partícules en suspensió (PM10 i PM2.5)
  • Ozó (O3)

Un cop recollides, les dades que hagi mesurat la unitat mòbil durant aquests dos mesos al nostre municipi es tractaran i es compararan amb els valors de referència de la normativa vigent i els valors guia recomanats per l’OMS. Diputació de Barcelona farà arribar a l'Ajuntament l'informe que se'n derivi d'aquest estudi.

Darrera actualització: 14.01.2020 | 12:39