Ja s’han enllestit les obres d’adequació de l’enllumenat públic de la Colònia Güell

Divendres, 28 de setembre de 2018 a les 00:00

Ja han finalitzat els treballs d’adequació de l’enllumenat públic de la Colònia Güell que van començar el passat mes de febrer. Les lluminàries antigues han estat substituïdes per altres de tipus LED, de menor potència i major eficiència energètica. Ara només resta fer les comprovacions dels nivells d’il·luminació i la inspecció final tècnica.

Amb aquesta actuació ja s’han executat totes les propostes recollides a l’estudi d’optimització energètica de l’enllumenat públic redactat l’any 2015 per encàrrec de la Diputació de Barcelona i a petició de l’Ajuntament. Des del 2015 s’han realitzat en diferents fases totes les actuacions recollides en aquest estudi, el que ha suposat per a l’Ajuntament un important estalvi econòmic en el consum d’electricitat.

Aquesta actuació, i totes les que s’han realitzat a l’enllumenat públic de la resta del municipi, s’emmarca en la iniciativa europea del Pacte d’Alcaldes amb la Unió Europea, promoguda per la Diputació de Barcelona i a la qual l’Ajuntament es va adherir el 2010. En virtut d’aquest pacte, els municipis ens comprometem a reduir més d’un 20% les emissions de CO2 l’any 2020. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va redactar el 2011 el Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible (PAES), on es recullen tot un seguit d’actuacions per tal de reduir el consum d’electricitat, gas propà i gas natural. 

Darrera actualització: 28.09.2018 | 13:42