La convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019 finalitza el 7 de juny

Divendres, 17 de maig de 2019 a les 10:15

Fins al 7 de juny de 2019 es pot presentar la sol·licitud per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

LLOC DE PRESENTACIÓ:
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Ctra. Reial/ parc de Torreblanca, N-340
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Telèfon:  936 85 24 00
Cal demanar Cita prèvia.
 

Respecte a la convocatòria de l’any 2018 s’han introduït les novetats següents:

  • Ingressos computables: declaracions IRPF exercici 2017. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.
  • L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750 € (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l’import de béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.

 A tenir en compte respecte a la documentació requerida:

  • Ha d’aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol·licitud, i en el rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer, el concepte i la data.
  • La sol·licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau,  s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol·licitant, i/o l’entitat creditora.
  • Si l’usuari/ària s’ha oposat a la consulta telemàtica caldrà que aporti tota la documentació requerida i enumerada en la sol·licitud. 

Per a més informació consulteu la web de la Generalitat de Catalunya.

Documentació requerida:

Darrera actualització: 17.05.2019 | 10:16