La crema de residus vegetals agrícoles resta prohibida per una nova normativa estatal

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 10:00

A partir del 16 d'octubre ja no es podran tramitar comunicacions de crema des de l'Ajuntament, i qui necessiti gestionar residus vegetals haurà d'optar per altres mètodes com són l'autocompostatge, la trituració de les restes i utilització en el propi terreny, i de forma prioritària, portar-les a la Deixalleria Municipal.

La nova normativa estatal "de residuos y suelos contaminados para una economía circular" (Ley 7/2022, de 8 de abril), prohibeix amb caràcter general la crema de residus vegetals en entorns silvícoles i agraris durant tot l'any.

Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals en dos supòsits:

  • En activitats agrícoles professionals, per motius fitosanitaris, en el cas que estiguin afectats per una plaga i no existeixen d'altres mètodes per evitar la seva propagació.
  • Crema de restes forestals per prevenir risc d'incendi quan no existeixin alternatives per a la seva eliminació.

En ambdós casos caldrà una autorització individualitzada expressa. En aquest enllaç teniu més informació de com fer la tramitació.

La llei estableix que s'han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica. Així doncs, qui necessiti gestionar residus vegetals haurà d'optar per altres mètodes com són l'autocompostatge per transformar el residu en abonament per a propi ús, la trituració de les restes i utilització en el propi terreny, i de forma prioritària, portar-les a un gestor de residus o, per als veïns i veïnes de Santa Coloma, dur-les a la deixalleria municipal.

Actualment, s'estan buscant solucions jurídiques que permetin continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals i s'ha demanat i proposat al govern espanyol noves fórmules per fer efectives la modificació i adequació de la normativa.

Mentre no s'aprovi una modificació de la Llei, cal que tothom compleixi la normativa vigent, i, per tant, queda prohibit fer cremes controlades de restes vegetals durant tot l'any.

Darrera actualització: 21.10.2022 | 15:14