La nova ampliació del Parc Metropolità de Can Lluc, a punt per fer-se realitat

Divendres, 1 de setembre de 2017 a les 08:00

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va entregar a l’Ajuntament la seva proposta de Projecte d’ampliació del Parc de Can Lluc a finals del mes de juliol.

Amb aquesta nova proposta, la segona ampliació que es farà en aquest parc, es millorarà encara més la connexió entre el barri de Can Lluc, el Pla de les Vinyes i els equipaments municipals, i es renovarà la connexió de la Riera de Can Carletes amb la riera de Can Lluc i el Parc dels Cirerers.


El Parc de Can Lluc és un dels 47 parcs metropolitans de l’AMB, i forma part de la xarxa de parcs que manté l’AMB, que també hi programa, en col·laboració amb l’Ajuntament, nombroses activitats de coneixement de l’entorn natural urbà, a través de la Jugatecambiental de cada diumenge al matí, o activitats més puntuals incloses en el programa d’activitats dels parcs metropolitans, a més d’activitats amb les escoles.

El nou projecte d’ampliació es dividirà en dues fases d’execució: la primera d’elles, la més destacable, conté l’actuació principal, que consisteix en la creació d’una nova zona del parc a la part baixa de la riera, sota la plaça de la Palmera, que donarà noves oportunitats i usos per al poble, com ara una millor connexió de l’actual parc i la plaça de la Palmera amb la riera i el Parc dels Cirerers, així com la generació d’un nou espai de lleure a la intersecció de les dues rieres.

En aquest nou espai, que es preveu que es comenci a construir durant l’any 2018, es crearà una nova esplanada apta per a usos diversos, amb un espai per a jocs informals de pilota, una petició que ha estat llargament reclamada a l’Ajuntament des de diversos col·lectius, i que també va ser una de les propostes plantejades en el darrer Plenari del Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló. També es faran nous accessos a aquesta nova zona del parc.

La segona fase, que es realitzarà posteriorment a aquesta actuació principal, consistirà en la reurbanització de la plaça de la Palmera, integrant-la al parc i millorant la situació actual, a més de dotar el parc de nous serveis, com un quiosc i un espai permanent per a la Jugateca Ambiental.

Amb aquesta nova intervenció, dissenyada i finançada per  l’AMB, s’ampliarà el parc metropolità, aconseguint un nou espai de qualitat en un àmbit estratègic per al municipi i que, a més, serà mantingut per l’AMB, representant alhora un estalvi per a l’Ajuntament.

La proposta de projecte que ha entregat l’AMB a l’Ajuntament valora la intervenció total de les dues fases previstes en uns 470.000 €, dels quals de moment només s’iniciarà la primera fase, uns 300.000 €, per a la qual l’AMB ja té el finançament.

L’Ajuntament preveu fer aviat una presentació pública d’aquest projecte per tal de posar-lo en coneixement del veïnat, i poder recollir propostes i idees que puguin aportar millores a la proposta tècnica.

L’Ajuntament també treballa amb l’AMB el projecte d’arranjament de l’aparcament de vehicles situat entre l’Av. Santa Coloma i el Carrer Joan XXIII. Aquesta actuació, que millorarà de forma clara l’ordenació de l’aparcament, la seguretat i la imatge d’un espai central del poble, està ja en mans dels equips tècnics de l’AMB i esperem que pugui ser presentada abans de finals d’any. 

Darrera actualització: 09.02.2018 | 16:00