La recollida selectiva se situa en el 71,3 % de mitjana amb el «Porta a Porta»

Dijous, 28 de setembre de 2023 a les 10:00

Destaca especialment la recuperació de fracció orgànica, que ha passat a situar-se per sobre del doble del que se’n recollia amb el sistema anterior.

En només deu mesos des de la seva implantació, el sistema de recollida d’escombraries porta a porta ha situat Santa Coloma de Cervelló al capdavant del rànquing de municipis de l’àrea metropolitana pel que fa a la recuperació de residus. En concret, la recollida selectiva se situa, a la nostra població en el 71,3 % de mitjana. Aquest elevat percentatge suposa un important benefici mediambiental per la quantitat de residus que es recuperen. A més, la reducció de la fracció de resta suposa un estalvi en el tractament d’aquesta part de les nostres deixalles.

Pel que fa a les fraccions destaca especialment la recuperació de l’orgànica, que ha passat a situar-se per sobre del doble del que se’n recollia amb el sistema anterior. Durant les tres recollides que es fan a la setmana, se’n recullen de mitjana uns 15.000 kg, amb l’afegit que l’obligatorietat d’utilitzar bosses compostables ha fet que també hagi millorat la qualitat dels residus recollits.

Millora del servei

Des de l’inici del servei, s’ha treballat per a adaptar les rutes i els horaris de la recollida en funció de les necessitats detectades, amb la voluntat que aquest sistema pugui continuar evolucionant de manera paral·lela als hàbits de la ciutadania. Actualment, amb el «Porta a Porta» es recullen entre 700 i 1.500 cubells per cada torn, segons la fracció.

Pel que fa a les incidències registrades, les més remarcables estan relacionades amb l’abocament de bosses sense cubell a la via pública. Cal recordar l’obligatorietat de treure-hi la brossa dintre dels cubells d’aportació amb xip perquè els operaris puguin fer-ne el seguiment. En un futur pròxim, aquest seguiment ha de permetre, tal com marca la Unió Europea, establir una taxa de residus específica, diferenciada per a cadascuna de les persones usuàries.

Cal recordar també que es disposa d’una àrea d’emergència, d’ús puntual, per a tots aquells residus domèstics que es recullen porta a porta. La resta de residus (olis, roba, voluminosos, poda, ferralla, etc.) s’han de portar a la deixalleria, oberta els set dies de la setmana i l’ús de la qual pot comportar bonificacions de fins al 30 % en la taxa de residus. Per a les fraccions de vidre i tèxtil hi ha una xarxa de contenidors de carrer sense restricció horària.

 

 

Darrera actualització: 28.09.2023 | 18:07