L’Ajuntament aprova els Pressupostos municipals per al 2023

Divendres, 2 de desembre de 2022 a les 11:00

Els comptes públics busquen donar resposta a un marc econòmic complex com és l’actual.

L’any vinent, el municipi continuarà reforçant l’atenció que ofereix a la ciutadania, amb una especial incidència en l’atenció que es dedica als sectors més vulnerables: així ho estableix el Pressupost municipal per al 2023, aprovat pel Ple Municipal en sessió extraordinària aquest 1 de desembre i en el qual es consigna una previsió de despesa pública que se situarà en 8.774.060 euros. D’aquests, la major part —1.876.000 euros— es destinarà a serveis generals, mentre que 533.000 aniran a parar a Serveis Socials i Gent Gran, una partida que creix de 60.000 euros respecte de l’any anterior.

Impostos congelats

Els comptes públics per a l’any vinent estan marcats per la congelació de les taxes i dels impostos municipals, amb la voluntat de donar suport a les economies familiars. Aquesta decisió suposa que els ingressos de l’Ajuntament a través d’aquesta via, la principal per al seu finançament, es mantindrà en els mateixos nivells que enguany. En tot cas, el consistori també haurà d’assumir l’increment de preus generalitzat i l’especial encariment de la factura energètica, derivats de la pandèmia, la crisi de subministraments i la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Increment dels preus dels serveis

La previsió reflectida en el Pressupost municipal és que els nous contractes i l’augment del preu de les licitacions de contractes que han de renovar-se, a més de la despesa extra en subministraments i serveis socials, provoquin un increment de 371.500 euros (un 12,32 %) en el capítol de despeses en béns corrents i serveis. De la mateixa manera, el  creixement de la despesa vinculada als serveis socials ajuts per a les famílies, el Servei d’Atenció Domiciliària, etc.) fan créixer les transferències corrents d’un 9,05 %. En el seu conjunt, els comptes públics han estat redactats amb la voluntat de mantenir i millorar els serveis oferts per l’Ajuntament a la ciutadania de Santa Coloma de Cervelló fent front,  les de les competències municipals, als reptes econòmics i socials plantejats per la pandèmia, la inflació, els reptes mediambientals i la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Darrera actualització: 21.02.2023 | 09:40