L'Ajuntament aprova inicialment una ordenança municipal per a la instal·lació de plaques solars

Dimarts, 8 de de març de 2022 a les 10:00

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha redactat i aprovat inicialment l’Ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques amb la voluntat de poder afavorir la seva instal·lació i integració en el paisatge urbà.

L’actual situació de crisi climàtica i el cada cop més gran interès per l’ús d’energies renovables ha fet que cada vegada sigui més habitual la instal·lació de plaques fotovoltaiques per part de particulars. 

El text, amb el qual es pretén regular aquests elements a la nostra població, té en consideració tant paràmetres comuns —com poden ser la seva col·locació en cobertes planes o inclinades— com qüestions relacionades amb la tipologia de l’edificació —com ara les diferències entre habitatges unifamiliars o plurifamiliars—. L’ordenança recull també les recomanacions sorgides de la Taula de Patrimoni.

El termini de presentació d'al·legacions al text de l'ordenança finalitza el 25 d'abril. Aquestes s'han de presentar el el registre de l'Ajuntament dintre del termini establer. Es pot fer telemàticament, mitjançant la seu elecrònica, o de forma presencial a l'OAC.

La situació específica de la Colònia Güell

Ateses les seves característiques arquitectòniques i el seu especial interès patrimonial, l’ordenança dedica un apartat específic a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als recintes residencial i industrial de la Colònia Güell.

Cal recordar, finalment, que l'Ajuntament incentiva la col·locació de plaques amb la bonificació de l’impost sobre béns immobles per a habitatges tant plurifamiliars com unifamiliars. 

Darrera actualització: 09.03.2022 | 10:23