L'Ajuntament contractarà dos ajudants de brigada durant 9 mesos mitjançant l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya

Divendres, 10 de març de 2023 a les 09:00

Per participar en el procés de selecció les persones candidates han d'estar inscrites a l'oficina del SOC de Sant Vicenç dels Horts com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)

No caldrà presentar a l'Ajuntament cap sol·licitud específica per participar en el procés de selecció, atès que serà l'oficina d'ocupació qui seleccionarà les persones que s'ajustin als requisits de la convocatòria.

Aquestes contractacions es faran a través dels "Plans Locals d'Ocupació" de la Diputació de Barcelona, que ha concedit a l'Ajuntament una subvenció per a la contractació de dues persones en situació d'atur.

Els requisits per a formar part d'aquest procés de selecció són:

  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) en l'oficina del SOC de Sant Vicenç dels Horts, qui ens derivarà les persones candidates
  • Tenir carnet de conduir B
  • Tenir capacitat física pel desenvolupament de les tasques a realitzar
  • Tenir coneixements i habilitats pròpies del lloc de treball que s'ofereix.

Tasques generals a realitzar:

  • Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública sota les indicacions de l'encarregat o empleat en qui delegui.
  • Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on el lloc desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús.
  • Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.
  • Donar suport a l'equip de manteniment municipal.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Es farà una primera prova de coneixement bàsic del municipi i una segona prova de coneixements i habilitats del lloc de treball en qüestió.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 09:54