L’Ajuntament de Santa Coloma, Sant Boi i la Generalitat endeguen un procés per repensar com ha de ser en el futur l’entorn de la Colònia Güell

Dilluns, 24 de desembre de 2018 a les 11:00

Les tres administracions acorden iniciar un Pla Director Urbanístic (PDU) per dissenyar el model urbanístic a desenvolupar en l’àmbit que va des del nucli urbà de la Ciutat Cooperativa al nucli urbà de Santa Coloma i de la via del tren fins als camps del Parc Agrari del Baix Llobregat a la zona de muntanya. 

L’Ajuntament de Santa Coloma i el de Sant Boi, han acordat amb la Generalitat de Catalunya iniciar el procés de disseny i planificació del model de desenvolupament urbanístic d’una gran àrea que comparteixen els dos municipis i que fins ara estava dividida en 4 plans urbanístics diferents: 
- Pla de l’Entorn de la Colònia Güell
- Recinte Industrial de la Colònia Güell
- l’entorn de la Torre Salbana
- l’ARE de la Riera de Can Solé.

Aquests plans, per si sols, han mostrat clares dificultats per poder-se desenvolupar, per problemàtiques diverses: urbanístiques, jurídiques i econòmiques.

Tot això representa un important fre al desenvolupament del municipi, i sobretot a la capacitat de donar resposta a necessitats importants: l’accés a l’habitatge, la generació d’activitat econòmica i llocs de treball de proximitat, l’obtenció d’ingressos per poder oferir més i millors serveis i no dependre tant dels impostos directes (com l’IBI), o la urbanització correcta d’àmbits pendents de desenvolupament que estan en una certa provisionalitat, entre altres.

A més,  s’hi  suma l’interès per replantejar algunes característiques dels models dissenyats anteriorment, així com un risc important d’impacte sobre l’economia de l’Ajuntament que podria tenir conseqüències greus. Per superar aquestes dificultats fa temps que l’Ajuntament fa extenses i intenses negociacions, reflexions i estudis per cercar aliances amb institucions superiors que ens facilitin trobar vies de solució.

Una de les conclusions més clares de la feina feta al llarg dels darrers anys destaca la necessitat de superar els àmbits independents anteriors i replantejar en conjunt aquest territori, que té gran singularitat i potencials un patrimoni únic i molt ric, uns espais naturals valuosíssims en zones verdes, agrícoles  i corredors ecològics, i una capacitat de generar espais urbans de qualitat molt importants. Precisament per tot això, i per ser un àmbit clau per al futur de Santa Coloma, poder obrir un procés de debat i replantejament és un repte majúscul, i alhora una oportunitat única per redefinir el model de futur del poble que desitgem.

Les converses amb l’INCASÒL, propietari majoritari d’aquest àmbit  territorial, van generar un acord per aturar i repensar el Pla Parcial de l`Entorn de la Colònia Güell, que contemplava la construcció de 1.300 habitatges als voltants de la Colònia Güell. Un model de creixement residencial sense generar espais d’activitat econòmica, amb una mobilitat molt complexa, i amb un impacte paisatgístic important, aprofundia en un model de poble dormitori, amb pocs ingressos per activitat econòmica, un creixement de població gran amb mobilitat laboral obligada i amb desconnexió dels altres nuclis del poble.

Per altra banda, el Recinte Industrial de la Colònia Güell, com s’ha explicat en moltes ocasions, té una enorme complexitat urbanística, que recau en l’Ajuntament, i una inviabilitat clara per poder-se desenvolupar. Fins al punt de representar un risc important per a l’econòmica del Consistori.

L’entorn de la Torre Salbana té reptes també molt importants: recuperar la Torre i l’edificació històrica; rehabilitar la masia de Can Julià i sumar-la al potent pol d’equipaments que conforma amb l’Escola de la Colònia Güell i el Camp de Futbol Municipal; els espais de riera i agrícoles, o la configuració de la connexió entre els nuclis de la Colònia i Santa Coloma.

En el cas de la Riera de Can Solé, Sant Boi té molt interès a redefinir la façana del barri de la Ciutat Cooperativa, i els dos municipis compartim la idea d’un gran parc natural que sigui un espai de qualitat que configuri un espai de trobada i de connexió i convivència.
Tot plegat, plantejat en un conjunt, amb una visió de territori continu i no de peces independents, amb lligam amb el seu entorn i els nuclis existents, amb l’actualització del model que la ciutadania desitja i necessita i amb l’oportunitat de disposar d’un abast prou gran per a permetre propostes ambiciosos, ofereix una oportunitat per definir el futur d’un poble millor. En el procés de debat i reflexió sobre el que haurà de passar en aquest àmbit, caldrà tenir en compte molts elements, i cercar el màxim consens perquè el que es plantegi respongui als reptes que afronta el municipi (per exemple en l’accés a l’habitatge, quan tenim un boom poblacional en edats adolescents), en els serveis, en l’activitat econòmica, en els equipaments, en els espais lliures, en el paisatge, en la recuperació de patrimoni... i tantes coses més.

El PDU de l’Entorn de la Colònia Güell es gestionarà a través d’un Consorci Urbanístic, format per l’INCASÒL, l’Ajuntament de Santa Coloma i l’Ajuntament de Sant Boi. Aquest Consorci també permetrà alliberar un ajuntament petit i amb pocs recursos tècnics i econòmics com el nostre, de fer front a la complexitat i riscos de la gestió urbanística de projectes tan rellevants i complexos. L’aliança amb la Generalitat, que és qui assumirà el gruix econòmic de les operacions, i que, a través de l’INCASÒL, disposa d’equips tècnics especialitzats, també permetrà plantejar amb més capacitat i ambició possibles propostes estratègiques més potents.

L’acord entre les 3 administracions que formen el Consorci és d’actuar per consens en tot el possible, i especialment en les decisions obre el disseny del model de poble, planejament i decisions que afectin directament als municipis i el seu territori. Segons el Pla d’acció acordat pel Consorci, a principis de 2019 s’activarà el funcionament del propi Consorci, que començarà per un procés de reflexió sobre el model urbà i les grans línies que hauran de definir les actuacions en l’àmbit del PDU. De cara a la segona meitat de l’any 2019, s’obrirà un procés de participació ciutadana per debatre i definir, amb la implicació de persones, entitats i grups polítics, aquestes línies bàsiques, que marcaran l‘encàrrec de  redacció del projecte de PDU. Des de l’Ajuntament s’anirà informant de com es va desenvolupant aquest procés, i dels moments en què s’activin els espais d’informació, participació i decisió relacionats amb aquest repte, un dels més importants que afronta el municipi

Darrera actualització: 24.12.2018 | 11:59

Imatges

entorn