L’Ajuntament ha aprovat les bases per a la concessió de beques individuals per a la pràctica d’activitat esportiva

Dijous, 5 d'octubre de 2017 a les 10:00

L’Ajuntament ha aprovat les beques esportives destinades a famílies amb l’objectiu de facilitar l’accés a la realització d’activitats esportives a tots els infants del municipi i amb l’objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social per al curs 2017-2018.

Aquesta subvenció està finançada a través d’un ajut de la Diputació de Barcelona i les gestiona la regidoria d’Esports, amb la finalitat de fomentar la pràctica esportiva dels infants i joves a les entitats i escoles del municipi.

Programes subvencionats

  1. La pràctica de les activitats esportives per temporada 2017-2018.
  2. Suport a esportistes classificats per fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació.

Qui la pot sol·licitar?

Poden sol·licitar subvencions els pares, mares, tutors o tutores de famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en els barems i que tinguin fills i filles càrrec que siguin menors d’edat en data de realitzar la sol·licitud, que estiguin empadronats al municipi i que desitgin fer algun dels esports oferts tant per la Regidoria d’Esports com per les diferents Associacions de Mares i Pares o de les entitats esportives amb conveni de col·laboració de Santa Coloma de Cervelló.

En aquells casos que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, podran sol·licitar l’ajuda per fer l’activitat en entitats esportives de fora de Santa Coloma de Cervelló.

Els membres de les famílies que vulguin rebre les beques esportives hauran de ser residents i empadronats al municipi. En casos de separació dels pares si, un dels dos progenitors continua empadronat a Santa Coloma de Cervelló i l’infant segueix escolaritzat en al municipi podrà optar a la beca.

Termini de presentació de sol·licitud

Els termini per a la presentació de sol·licituds d’ajudes comença el 5 d’octubre i finalitza el 27 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, al Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de dilluns a dijous de 8h30 a 18h, i divendres de 8h30 a 15h.

Com podeu formalitzar la sol·licitud?

  1. Vine a buscar la sol·licitud a les Instal·lacions Esportives Municipals, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadania o descarrega-te-la aquí [pdf 590 kb].
  2. Omple la teva sol·licitud i porta-la a la teva Entitat esportiva per a que la signi i segelli.
  3. Porta la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de dilluns a dijous, de 8h30 a 18h. Divendres, de 8h30 a 15h.

Més informació:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
REGIDORIA D’ESPORTS
Telèfon: 93 645 07 00 (Ext. 402)
a/e: scc.regidoriaesports@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 19.01.2018 | 14:06