L’Ajuntament inicia una campanya de tinença responsable de gossos potencialment perillosos

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 09:00

La regidoria de Salut ha iniciat una campanya informativa recordant a les persones propietàries o amb llicència per a la conducció de gossos considerats potencialment perillosos quina és la normativa i les seves obligacions per a garantir una tinença responsable i facilitar la convivència amb altres persones i animals.

L’Ajuntament ha enviat una carta informativa a les persones propietàries o amb llicència per a la conducció d’aquests gossos, i ha editat un full informatiu on es recullen les principals obligacions pel que fa a la tinença i conducció en espais públics i a les condicions que han de tenir les instal·lacions on s’alberguen els gossos. Els Agents Cívics informaran a peu de carrer sobre aquesta normativa i facilitaran aquesta informació.

Aquestes obligacions venen recollides a la Llei 10/1999, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. A més d’aquesta norma, s’ha de complir amb el que estableix l’Ordenança municipal de tinença d’animals per a tots els gossos, entre la qual recordem l’obligació de recollir els excrements de l’animal i que la sanció per incomplir-ho és de 401€  fins a 2000 €.

Obligacions generals per la tinença:

Només poden tenir gossos potencialment perillosos persones majors d’edat.

Cal disposar de la llicència de tinença i conducció i l’assegurança de responsabilitat civil vigent.

Obligacions de les instal·lacions on s’alberguin els gossos potencialment perillosos:

Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.

Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

Obligacions per la circulació per espais públics:

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.

Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona

Si no és el propietari, per passejar un gos potencialment perillós cal disposar de la llicència de conducció

L’incompliment d’aquestes obligacions serà sancionat amb multes que poden anar des 300 € fins a 45.000€, segons la seva gravetat.

Darrera actualització: 21.12.2020 | 13:55