L’Ajuntament obre un procés selectiu per establir una borsa de treball de Treballadors i Treballadores socials

Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 09:00

El procés de selecció es farà pel procediment de concurs oposició lliure per cobrir aquelles absències o vacants que es puguin produir en la plantilla de Treballadors i Treballadores Socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

El termini per a presentar les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció comença dimecres 29 de gener i finalitza el pròxim 7 de febrer.

Les sol·licituds es poden presentar:

  • Presencialment a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
    C. Pau Casals, 26-34.
    De dilluns a dijous laborables, de 8.30 h a 18.00 h. Divendres laborables, de 8.30 h a 14.30 h.

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol universitari de Grau en Treball Social o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo el darrer dia de presentació d’instàncies. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

Pel que fa a idiomes, cal que acreditin el nivell de suficiència de la llengua catalana, i els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

També cal tenir el Carnet de conduir B, i la resta de requisits generals detallats en les bases generals de la convocatòria.

Darrera actualització: 28.01.2020 | 10:01