L’Ajuntament obre una consulta pública prèvia a la redacció de l’Ordenança reguladora de la mobilitat al municipi

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 15:00

L'Ajuntament ha obert una consulta pública per copsar les opinions dels veïns i les veïnes abans de regular en una ordenança diferents aspectes relacionats amb la mobilitat al municipi. Fins al 30 d’octubre la ciutadania pot donar la seva opinió sobre com s’hauria de regular al nostre poble la circulació de vehicles a motor i seguretat viària; la vigilància i disciplina del trànsit de cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal; i la reserva especial d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

La incorporació de nous mitjans de transport com són els patinets elèctrics, els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes fa necessari regular amb una norma aquesta nova situació per tal de garantir un bon ús compartit de l’espai públic, ordenat i segur. Amb aquesta norma també és vol millorar la regulació de les reserves especials d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, donat que en l’actualitat existeix un buit normatiu en aquest àmbit.

Tal i com preveu la normativa, des d’avui i fins al 30 d’octubre les persones interessades poden fer arribar a l’Ajuntament la seva opinió sobre com s’haurien de regular aquests aspectes relacionats amb la mobilitat al nostre municipi.

Els canals per a fer arribar les opinions son:

  • Telematicament, mitjançant la Instància del portal electrònic de tramitació de l'Ajuntament. Per fer la tramitació telemàtica cal certificat electrònic. Trobaràs més informació al web de l’Ajuntament.
  • Presencialment, al Registre general d’entrada de l’Ajuntament
    Cal concertar cita prèvia
    C. Pau Casals, 26-34
    Telèfon: 93 645 07 00

Un cop el Ple aprovi el text inicial de la nova ordenança, aquest es tornarà a sotmetre a exposició pública durant el període d’un mes.

Darrera actualització: 01.10.2020 | 17:27