L’Ajuntament realitza diferents processos de selecció de personal al llarg del 2017

Diumenge, 1 d'octubre de 2017 a les 08:00

Al llarg d’aquest any l’Ajuntament ha dut a terme diferents processos de selecció de personal, i es preveu que al llarg del darrer trimestre del 2017 s’obriran de nous, que podreu consultar al web de l’Ajuntament.

Aquests  processos de selecció es fan per tal de donar compliment als principis de capacitat, mèrit, igualtat i publicitat de les contractacions i nomenaments dels treballadors públics.

Borses de treball

S’han creat dues borses de treball, una d’auxiliars administratius, i una altra d’oficial de primera de la brigada municipal d’obres. Les borses de treball es convoquen davant la necessitat de cobrir possibles baixes del personal de plantilla. També es podrà utilitzar per cobrir eventuals acumulacions de tasques. El requisit imprescindible ha estat que les persones estiguessin en situació d’atur en el moment de procedir a la contractació. 

Concursos-oposició

S’han realitzat dos concursos-oposició. Un per cobrir una plaça d’arquitecte tècnic, que s’ha realitzat per promoció interna, i on podien optar tot el personal fix, laboral o funcionari de l’ajuntament, amb una antiguitat mínima de 2 anys. I dues places d’agent de la Policia Local i establiment de borsa de treball, per cobrir possibles baixes del personal de plantilla.

PLANS D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament continua apostant clarament per destinar recursos a la contractació directa de treballadors i treballadores i facilitar-los una millora de la seva ocupabilitat. Així, amb la col·laboració i suport econòmic d’altres administracions (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Generalitat i Consell Comarcal del Baix Llobregat), s’estan duent a terme i programant una sèrie de projectes amb aquesta finalitat.

Suport a la dinamització comunitària i a la millora de la cohesió social. Agent cívic 2017
Contractació de dos agents cívics. Projecte 2017-2018. (2 contractacions)
Manteniment i conservació de via pública, espais lliures o naturals, edificis i equipaments municipals
Fase 13-14. Contractació 2 peons. Projecte 2017-2018. (4 contractacions)
Suport a la implementació del II Pla d’Igualtat de Gènere 2016-2020. Dinamitzador/a d’igualtat 2017
Contractació un dinamitzador/a. projecte 2017-2018. (1 contractació)
Suport a la Promoció econòmica i turisme. Dinamitzador/a 2017
Contractació un dinamitzador/a. projecte 2017-2018. (1 contractació)
Suport al Centre Obert La Klau per al curs acadèmic 2017-2018
(1 contractació)
Suport a l’educació d’infants de 0 a 6 anys. Fase 3. Curs escolar 2017-2018
(1 contractació)
Suport polivalent d’atenció al ciutadà i ampliació horària de diversos serveis. Projecte 2017-2018. 
(2 contractacions, una directa i una mitjançant Consell Comarcal).

Trobareu més informació sobre oferta pública al Servei d’Ocupació Local (Tel. 93 645 07 00 | Dijous i divendres, de 8h a 14h | friasam@diba.cat)

Darrera actualització: 09.02.2018 | 15:42