L’Ajuntament signa un conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat

Divendres, 30 de juny de 2017 a les 09:00

L’Ajuntament ha aprovat la signatura d’un conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els signants del conveni són el regidor de Salut Ramon Vílchez per part de l’Anjuntament, i el Sr. Joan Guix, secretari de Salut Pública per part del Departament de Salut de la Generalitat.

L’objectiu d’aquest conveni, que no té cap cost econòmic per l’Ajuntament, és que el Departament de Salut pugui donar suport a l’Ajuntament en la realització dels serveis mínims de salut pública de competència local com són:

  • Assessorament sobre criteris i metodologia per al control d’instal·lacions de baix risc de legionel·la.
  • Control de la qualitat de l’aigua de xarxa, assessorament en casos d’incidència greu en el subministrament d’aigua i assessorament en la participació en el “sistema nacional de aguas de consumo”.
  • Assessorament en l’elaboració d’informe sanitari previ al funcionament d’establiments i de les instal·lacions de: centres educatius, piscines i establiments de tatuatge i pírcing (màxim 3 a l’any).
  • Suport tècnic, assessorament, documentació i eines informàtiques adreçades a la promoció de la salut (alimentari i ambiental).
  • Suport tècnic en el cas de denúncies en l’àmbit de protecció de la salut d’establiments alimentaris (visita d’inspecció i proposta de mesures cautelars i/o procediment sancionador (màxim 4 a l’any).
  • Suport tècnic, jurídic i administratiu en la tramitació de les mesures cautelars i dels expedients sancionadors derivats de les altres activitats incloses en el conveni.
  • Promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Assessorament, documentació i eines informàtiques adreçades a la promoció de la salut i prevenció de la malaltia d’acord amb la Cartera de Serveis de la Secretaria de salut pública.

Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2020, tot i que és prorrogable.

Darrera actualització: 09.02.2018 | 17:05