Les obres de millora de l’aparcament públic de l’avinguda Santa Coloma començaran el 17 de juny

Dilluns, 3 de juny de 2019 a les 11:30

Les obres de millora de l’aparcament públic de l’avinguda Santa Coloma és previst que comencin el proper 17 de juny. Amb una durada aproximada de 4 mesos, els treballs permetran ordenar les places d’aparcament i la circulació de vehicles i vianants a l’interior de l’aparcament, i millorar les condicions d’accessibilitat i la seguretat de les persones.

L’estat actual de l’aparcament de l’Av. Santa Coloma presenta un paviment poc adequat i amb reguerots deguts a l’escorrentia de les aigües. Això fa que el ferm sigui irregular i més procliu a caigudes. A més, el paviment actual no diferencia la zona d’estacionament i l’espai de vianants, fent que la circulació interior de vehicles i persones sigui confusa. Amb les obres es volen resoldre aquestes mancances, ordenant la circulació i evitant l’impacte visual amb diferents paviments: asfalt per a la zona de circulació de vehicles, el que permetrà millorar l’accessibilitat i la circulació rodada; llamborda amb junta verda vegetal per a la zona d’aparcament, que permet el drenatge de l’aigua de la pluja; i delimitació de camins per als vianants que connectaran amb la vorera de l’av. Santa Coloma i l’esplanada del CAP amb paviment de formigó tintat en ocre, que donarà més seguretat a les persones. A més, es manté l’arbrat actual, i es col·loquen jardineres i vies verdes per tal de delimitar la zona d’aparcament i la vorera de l’av. Santa Coloma, evitant que els vehicles aparcats envaeixin la vorera.

Es mantindran els tres accessos actuals a l’aparcament, donat que aquests ja funcionen bé i les persones usuàries ja hi estan acostumades: dos a l’Av. Santa Coloma, el primer d’entrada i el segon de sortida, i un al carrer Joan XXIII, d’entrada i sortida. La disposició de les places d’aparcament serà similar a l’actual, si bé es senyalitzaran les places per a persones amb mobilitat reduïda i s’uniformitzarà la tipologia de la resta de places, que es disposaran en bateria.

  • Inici de les obres: 17 de juny de 2019
  • Termini: 4 mesos
  • Adjudicatària: Civil Stone, S.L
  • Pressupost d’adjudicació: 328.703,83 €
  • Redacció del projecte: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Darrera actualització: 03.06.2019 | 13:01