Novetats sobre el Tribut Metropolità

Dimarts, 24 de desembre de 2019 a les 12:00

Tal com es va informar en la darrera Actualitat, l’Àrea Metropolitana va adquirir el compromís d’elaborar un pla de comunicació sobre el tribut. Aquest pla s’ha elaborat, i aviat rebreu un tríptic informatiu que ha editat la mateixa AMB, on a part de la informació també s’agenda una sessió informativa pel 15 de gener a les 7 de la tarda a la sala de Plens de l’Ajuntament.

Durant el període d’al·legacions de l’ordenança del tribut per a l’any 2020, l’Alcaldessa, en representació de l’Ajuntament, i els diferents grups metropolitans van presentar vàries al·legacions, de les quals s’han estimat algunes d’elles.

Pel que fa al càlcul d’aquest tribut, l’AMB s’ha compromès a realitzar l’estudi de cadascun dels municipis per obtenir les dades del padró cadastral amb el qual es calcula el tribut, i que per tant, aquest sigui igualitari i homogeni als 36 municipis. A més, l’AMB encarregarà als seus serveis jurídics i econòmics els treballs necessaris per estudiar les possibles millores que es puguin incorporar en l’ordenança del 2021.

Com les al·legacions referents a la revisió del tribut pel que fa a famílies i persones en situació de vulnerabilitat, la incorporació de bonificacions en el petit comerç i entitats sense afany de lucre no s’han estimat, l’equip de govern seguirà lluitant per tal que aquestes es facin efectives.

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament s’han rebut moltes consultes en relació amb el tribut, i en quina és la tramitació per interposar una reclamació al pagament del tribut de l’any 2019. En aquest sentit, s’informa que es pot interposar un recurs de reposició demanant el retorn dels diners corresponents a la diferència de càlcul. Aquest recurs es pot presentar a les oficines de l’AMB, enviar-lo a l’AMB per correu administratiu des de qualsevol oficina de Correus o registrar-lo a l’OAC de l’Ajuntament on t’ajudaran a fer-lo arribar a l’AMB. El termini per presentar-lo és el 16 de gener del 2020 i trobareu la sol·licitud al web de l’AMB o el podeu recollir a l’OAC de l’Ajuntament.

Finalment, l’Ajuntament ha posat a disposició una partida pressupostària per a dur a terme estudis i aplicar mesures per oferir serveis que s’han d’anar introduint en aquest mandat per part de l’AMB, i també per millorar la mobilitat en algunes zones del municipi. També s’encarregarà un estudi econòmic per elaborar el padró del municipi i poder verificar de forma correcta el càlcul que realitzarà l’AMB.

Darrera actualització: 24.12.2019 | 13:11