Obert el termini per sol·licitar l´ús temporal d’una parcel·la d’hort urbà de titularitat municipal a Santa Coloma de Cervelló

Dilluns, 1 d'abril de 2019 a les 09:30

Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de l’ús temporal d’una parcel·la d'hort urbà, ho poden sol·licitar fins al 15 d’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Tal i com us anunciàvem a finals de l’any passat, l’Ajuntament està acabant les obres d’arranjament dels terrenys de Can Carletes on s’ubiquen els horts urbans municipals. Finalment, disposem de 23 parcel·les d’uns 30 m2.

El procés per a sol·licitar l'ús d'aquestes parcel·les ja és obert, i finalitza el proper dilluns 15 d'abril. Després es podrà sol·licitar durant tot l’any per formar part de la llista d’espera.

Els requisits per a poder gaudir d’una llicència d’ocupació temporal d’un hort són:

  • Ser major d’edat.
  • A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar domiciliat i empadronat com a resident al municipi de Santa Coloma de Cervelló.
  • No tenir cap deute pendent de pagament amb la hisenda municipal.
  • No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui titular d’un hort municipal i que cap altre membre de la unitat familiar es presenti a la convocatòria de referència. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. En cas que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals, restant excloses la resta.

El procés per accedir a un hort municipal es fa pel sistema de concurs entre els sol·licitants, i és a les bases reguladores on es determinen els criteris i puntuacions per a l’atorgament de la llicència (clàusula 6a).

L’adjudicació de les parcel·les per règim de concurrència serà per ordre de puntuació obtinguda. En cas d’empat de puntuació, l’ordre es determinarà per sorteig públic entre les sol·licituds empatades.

Presentació de sol·licituds

Fins al dillus 15 d'abril, a les 18h
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
Pau Casals, 26-34
Telèfon: 93 645 07 00
De dilluns a dijous, de 8.30h a 18h. Divendres, de 8.30h a 14.30h

Darrera actualització: 02.04.2019 | 11:42