Reparats més d'un centenar de punts malmesos a les voreres de Cesalpina i la Pineda

Dimarts, 3 de gener de 2023 a les 11:00

L’actuació sobre les zones de vianants s’ha completat amb la creació de voreres als terrenys de propietat municipal de Cesalpina.

S'estant enllestint les darreres actuacions emmarcades en l’ampli paquet de reparacions de què han estat objecte les voreres dels barris de Cesalpina i la Pineda. Els treballs han estat especialment destacats perquè, tot i que afectaven punts molt concrets i d’una extensió limitada, s’han efectuat en nombroses zones dels dos nuclis amb la voluntat d’impulsar una millora en el conjunt de la mobilitat de vianants. En concret, s’han fet reparacions en 150 punts diferents.

A la Pineda s’han dut a terme una quarantena d’intervencions als carrers Muntanya, Montpedrós, Pirineus, Cadí i Montseny, en espais que tenien des de mig metre quadrat, aproximadament, fins a dotze metres quadrats. Aquestes actuacions es van centrar en l’enderroc i la reposició del panot existent. La despesa del conjunt d’aquests treballs ha estat de 31.000 euros. En el cas de Cesalpina són més de cent els punts malmesos sobre els quals es van projectar reparacions amb un pressupost de 48.000 euros. Aquestes millores, centrades en la col·locació de nous panots, es repartien entre nombrosos espais del barri.

A aquest paquet de mesures cal sumar, també a Cesalpina, la creació i millora de les voreres en les parcel·les que són de titularitat municipal. Concretament, aquestes es troben ubicades als carrers Llobregat, Joan Miró, Pompeu Fabra i Joaquim Ruyra. En aquest cas, el pressupost destinat a l’impuls de la mobilitat de les persones a la zona ha estat de 36.400 euros.

Nou paviment en un dels accessos interiors a Can Via

Entre les darreres obres realitzades en l’àmbit de la mobilitat al municipi destaca també la pavimentació com a «via verda» d’una zona dels espais interiors de Can Via, situada entre els carrers Espígol i Faisà, en la proximitat de l’avinguda dels Cirerers. Fins al moment, aquesta àrea, d’uns 125 metres quadrats, presentava una superfície tova de terra. Un  cop finalitzada l’actuació, el nou paviment, dissenyat perquè pugui créixer vegetació entre les seves peces, permetrà donar a aquest espai el tractament de «zona verda». Els treballs han comptat amb un pressupost de 36.000 euros.

Darrera actualització: 03.01.2023 | 11:54