Repensem l'entorn de la Colònia Güell amb una nova planificació urbanística

Diumenge, 2 d’abril de 2023

Aquestes darreres setmanes el Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell donava compte a la ciutadania dels treballs fets fins ara per repensar l'entorn de la Colònia Güell i impulsar una nova ordenació sostenible que solucioni les problemàtiques del planejament urbanístic actualment vigent aprovat fa anys, ja obsolet i que no satisfà les necessitats i demandes de la ciutadania i de les administracions.

El passat 27 de març la directora de l'INCASOL, Maria Sisternas, l'alcalde de Santa Coloma de Cervelló, Jordi Bartolomé, la primera tinent d'alcaldia, Anna Martínez, i el gerent del Consorci de l'Entorn de la Colònia Güell, Xavier Isart, mantenien una trobada amb veïns i veïnes per tal d'informar i resoldre dubtes. La setmana anterior, el 22 de març, es va celebrar una sessió informativa en línia que es pot veure al canal de YouTube del consorci en aquest enllaç. I el 9 de març es convocava als mitjans de comunicació per explicar l'estat dels treballs amb la presència del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, i el director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura.

La nova ordenació passa ara per la redacció simultània de tres modificacions de l'actual planejament urbanístic. Aquestes modificacions de planejament substitueixen la figura urbanística fins ara emprada del PDU, sense efecte des de finals de l'any passat pels diferents pronunciaments judicials de finals del 2020 que van anul·lar diferents PDU d'àmbit metropolità per un tema competencial i van fer reconsiderar el seu ús per tal de poder garantir la major seguretat jurídica en els tràmits posteriors.

Aquesta nova planificació, que aprofita tots els treballs fets fins ara així com les conclusions de la diagnosi feta durant la primera fase del procés participatiu, defineix unes estratègies que se centren en quatre idees principals:

Donar prioritat i impulsar definitivament el recinte industrial per generar nova activitat econòmica

El Departament de Territori de la Generalitat, a través de l'Incasol, ha iniciat la redacció del document d'Avanç de la Modificació puntual del Pla General Metropolità d'aquest àmbit per tal de resoldre la situació jurídica, econòmica i de conservació del patrimoni arquitectònic del Recinte.

Alhora, s'han programat tres sessions de treball conjuntes amb la propietat del recinte més una sessió amb persones treballadores de les empreses instal·lades, per intercanviar informació i arribar a propostes més ajustades i de consens.

Incorporació del sector 123 a l'àmbit del planejament de l'Entorn de la Colònia Güell

Aquesta incorporació del sector acordada amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, permet obrir una finestra d'oportunitat per resoldre amb una mirada de conjunt els reptes urbanístics que té el municipi, i poder impulsar definitivament l'activitat econòmica d'aquest sector econòmic al marge de la carretera BV-2002.

Preservació del mosaic agrícola i natural de l'entorn

Com a valors paisatgístics i mediambientals de l'entorn potenciant les dues rieres com a connectores ecològiques.

Un model urbà compacte

Amb entorns urbans de qualitat que permetin la proximitat a béns, serveis i espais públics de qualitat, amb espais d'ús social que generin interacció i cohesió social, amb eixos cívics que vinculin places i equipaments amb el transport públic i que garanteixin el dret universal a l'habitatge.

Darrera actualització: 2.04.2023 | 11:48