Servei d'unitat mòbil per renovar el Document Nacional d'Identitat (DNI)

Dimarts, 7 de de juny de 2022 a les 09:00

La unitat mòbil de renovació del Document Nacional d'identitat (DNI) es desplaçarà a Santa Coloma de Cervelló el pròxim dijous 23 de juny. Les persones interessades hauran de concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 645 07 47 de 10:00 a 11:00 hores.

El 23 de juny la Policia Nacional atendrà un màxim de 40 persones que hagin sol·licitat el servei, donant prioritat a les que, per diverses raons, presentin problemes de mobilitat i els hi sigui complicat desplaçar-se fora del municipi.

La renovació del DNI es podrà fer al Casal de la Gent Gran de Santa Coloma de Cervelló.

Informació sobre obtenció del DNI en equip mòbil

Renovació per caducitat (sense canvis pel que fa al carnet anterior):

 • Aportar DNI antic.
 • Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • 12 Euros (Import exacte).

Renovació per pèrdua, robatori o deteriorament:

 • Dues fotografies en color, recents, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • Imprès que s'emplenarà en el propi Equip.
 • 12 Euros (Import exacte).

Primera Inscripció:

 • Una fotografia, recent, en color, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • Certificat literal d'inscripció de naixement expedit pel Registre Civil en el qual ha de constar expressament que s'emet per a l'obtenció del DNI. Té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.
 • Certificat d'empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • Si es tracta d'una persona menor de 14 anys, haurà d'anar acompanyat de pare, mare o tutor legal amb D. N. I. en vigor.
 • El menor estarà, sempre, present.
 • 12 Euros (Import exacte).

Renovació per canvi de domicili:

 • Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc.
 • D. N. I. anterior.
 • Certificat d'empadronament (validesa de 3 mesos). No cal presentar aquest document en cas que la data d'empadronament tingui una antiguitat de dos mesos o més.
 • Per als residents a l'estranger, certificat que acrediti la residència. Ho expedeix el Consolat espanyol del país que correspongui.
 • Aquesta renovació és gratuïta si el D. N. I. anterior no està caducat. Si està caducat la taxa és de 12 €.

Famílies nombroses:
En tots els casos, les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. És imprescindible presentar el títol de família nombrosa que es trobi vigent.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 11:36