Servei d'unitat mòbil per renovar el Document Nacional d'Identitat (DNI)

Dimarts, 30 d'abril de 2024 a les 09:00

La unitat mòbil de renovació del Document Nacional d'identitat (DNI) es desplaçarà a Santa Coloma de Cervelló el pròxim dimarts 7 de maig. Les persones interessades hauran de concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 645 07 47 de 10:00 a 12:00 hores.

La Policia Nacional atendrà un màxim de 40 persones que hagin sol·licitat el servei, donant prioritat a les que, per diverses raons, presentin problemes de mobilitat i els hi sigui complicat desplaçar-se fora del municipi.

La renovació del DNI es podrà fer al Casal de la Gent Gran de Santa Coloma de Cervelló (pl. de les Vinyes, s/n)

Informació sobre obtenció del DNI en equip mòbil

Renovació per caducitat (sense canvis pel que fa al carnet anterior):

 • Aportar DNI antic.
 • Una fotografia en color, recent, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • 12 Euros (Import exacte).

Renovació per pèrdua, robatori o deteriorament:

 • Dues fotografies en color, recents, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • Imprès que s'emplenarà en el propi Equip.
 • 12 Euros (Import exacte).

Primera Inscripció:

 • Una fotografia, recent, en color, de front i amb el fons blanc. (En cas d'usar ulleres, aquestes han de ser amb cristalls clars).
 • Certificat literal d'inscripció de naixement expedit pel Registre Civil en el qual ha de constar expressament que s'emet per a l'obtenció del DNI. Té una validesa de 6 mesos des de la seva expedició.
 • Certificat d'empadronament, amb validesa de 3 mesos des de la seva expedició.
 • Si es tracta d'una persona menor de 14 anys, haurà d'anar acompanyat de pare, mare o tutor legal amb D. N. I. en vigor.
 • El menor estarà, sempre, present.
 • 12 Euros (Import exacte).

Renovació per canvi de domicili:

 • Una fotografia recent, en color i amb el fons blanc.
 • D. N. I. anterior.
 • Certificat d'empadronament (validesa de 3 mesos). No cal presentar aquest document en cas que la data d'empadronament tingui una antiguitat de dos mesos o més.
 • Per als residents a l'estranger, certificat que acrediti la residència. Ho expedeix el Consolat espanyol del país que correspongui.
 • Aquesta renovació és gratuïta si el D. N. I. anterior no està caducat. Si està caducat la taxa és de 12 €.

Famílies nombroses:
En tots els casos, les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. És imprescindible presentar el títol de família nombrosa que es trobi vigent.

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:10