Tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Divendres, 30 de juny de 2017 a les 08:00

Dintre dels animals de companyia, n’hi ha una categoria de gossos que es consideren potencialment perillosos, ja que per les seves 
característiques podrien produir danys importants a persones o altres animals.

A les persones que estigueu interessades a tenir un gos potencialment perillós, us recomanem que valoreu molt acuradament les obligacions i responsabilitats que impliquen, així com el seu cost econòmic, abans d’adquirir-lo o adoptar-lo i us assegureu de què esteu en condicions de complir-les en aquest moment i durant la vida de l’animal.

Quins gossos es consideren potencialment perillosos?

 • Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 • Gossos de les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bullterrier (també conegut com a staff anglès; origen: Anglaterra), terrier staffordshire americà (també conegut com a am staff; origen: EUA) i tosa japonès (Tosa inu). A aquestes races se’n van afegint de noves fruit d’encreuament amb alguna de les anteriors.

Obligacions de les persones propietàries o conductores de gossos potencialment perillosos:

 

 • Per a ser propietari o treure al carrer un animal d’aquest tipus és necessari disposar d’una llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i una assegurança vigent. Aquesta llicència s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament abans de portar el gos a casa, o com a mínim en el moment que aquest entra. Aquesta llicència és personal i intransferible i s’ha de renovar cada 5 anys.
 • Portar-los sempre lligats i amb morrió pels espais públics.
 • Es pot portar un sol gos potencialment perillós cada vegada per persona.
 • Les cases o instal·lacions on visquin aquests animals han de complir especials mesures de seguretat per impedir-ne la fugida i a més han d’advertir que hi ha un gos potencialment perillós al seu interior.

Requisits per a sol·licitar la llicència:

 • Ser major d’edat.
 • No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d’associació amb banda armada, o de narcotràfic. No haver estat privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • No haver estat privat governativament de la tinença d’animals potencialment perillosos per sancions accessòries o sancions per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica que s’acredita mitjançant un certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica (original i vigent).
 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent que inclogui les dades d’identificació de l’animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 €.

En el moment de sol·licitar la llicència a l’Ajuntament us informem de com es poden acreditar cadascun d’aquests requisits.

Atès que aquests animals poden comportar un risc molt greu per a la salut de les persones o altres animals, la seva tinença i conducció està regulada per una normativa específica que estableix una sèrie d’infraccions i unes sancions en cas d’incompliment.

Cal destacar que conduir o posseir un gos potencialment perillós sense llicència es considera una infracció molt greu i està sancionat amb multes que van dels 1.502,53 € fins als 30.050,61€, a banda del comís de l’animal.

Darrera actualització: 09.02.2018 | 17:10