Colònies de gats. Gestió i control

La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i el nostre no n’és una excepció. Són el que es coneixen com a gats ferals o gats del carrer. L'Ajuntament, com a responsable dels animals perduts i abandonats i dels animals ensalvatgits, coordina la gestió i control de les colònies degats amb la col·laboració de persones voluntàries i de l'Associació Gats del carrer.

Què són les colònies de gats?

Tot i que els gats són animals de companyia pels carrers del nostre municipi en veiem moltsque no tenen propietari i que no busquen la companyia de les persones. Són el que es coneixen com a gats ferals o gats del carrer.

Aquests animals estan adaptats a viure als carrers i entorns urbans, s’agrupen en colònies i són molt territorials, per la qual cosa no toleren bé la presència d’altres gats en el seu territori. Aquests gats no són animals de companyia i se’ls ha de respectar el seu sistema de vida.

Què fa l’Ajuntament per controlar i gestionar les colònies de gats?

L’origen de les colònies és molt difícil de determinar i per tant no es pot buscar un propietari, però la Llei de protecció dels animals diu que l’Ajuntament és responsable dels animals perduts i abandonats i el animals ensalvatgits. Per tant correspon a l’Ajuntament la gestió de les colònies, i això vol dir que l’Ajuntament ha de:

  • Garantir les condicions mínimes de benestar dels gats ensalvatgits, que hauran de tenir aliment, aixoplug i tractament veterinari.
  • Evitar la superpoblació, mitjançant el programa CER, captura, esterilització i retorn. En el nostre cas també es retiren els cadells menors de 2 mesos per preparar-los per l'adopció.  
  • Garantir la salubritat a l’espai públic amb el control sanitari de les colònies: tant dels animals com de l’indret que ocupen.

A Santa Coloma aquest treball de control de les colònies de gats es fa amb la col·laboració de persones voluntàries, tal com recomanen les principals entitats animalistes i fan la majoria de municipis, i amb l'associació Gats del carrer.

Què fan les persones voluntàries?

Les persones voluntàries s’ocupen de les seves colònies subministrant aliment als gats, fan un seguiment per comprovar si alguns estan malalts, i controlen si n’apareixen de nous. També duen a terme la captura dels gats que s’han d’esterilitzar o portar al veterinari.

Són les persones que millor coneixen les colònies, i els gats els tenen confiança, ja que els alimenten cada dia, per això són els que han d’estar primera línia, sempre amb coordinació amb l’Ajuntament i l’entitat contractada per ajudar a capturar els gats  quan s’ha de dur a terme les esterilitzacions i altres tractaments veterinaris.

Les captures dels gats es fan amb unes gàbies trampa que permeten capturar els gats de manera segura i sense haver de tocar-los. 

Condicions per ser voluntari o voluntària:

Per ser voluntari o voluntària alimentador d’una colònia cal sol·licitar una autorització a l’Ajuntament. Aquesta autorització s’atorga a condició de complir unes normes higienicosanitàries, de convivència i respecte a l’espai públic, i a condició de col·laborar en el programa CER (captura, esterilització i retorn)

Sense autorització de l’Ajuntament està prohibit alimentar animals als espais públics, ja que pot ocasionar problemes d’insalubritat i interferir en els programes de controls de colònies. Alimentar les col`nies de gat sense autorització està sancionat amb multes de 100 a 400 €

Si vols informar-te de com ser voluntari o voluntària pots posar-te en contacte amb el Departament de Salut de l’Ajuntament
Telèfon: 93 645 07 00
Correu electrònic: scc.salut@santacolomadecervello.cat

Els gats són animals protegits

El gat és un animal protegit per la Llei de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya. Maltractar, fer mal o infringir qualsevol altre perjudici als gats que viuen al carrer està sancionat amb multes que van des dels 300 als 45.000 € segons els danys.

Pel que fa als gats domèstics, és important que les persones propietàries d’un gat l’esterilitzin, l’identifiquin amb un xip i una xapa, l’inscriguin al cens municipal (servei gratuït) i no l’abandonin mai, donat que un gat de casa no sobreviu en una colònia de carrer. L’abandonament és una infracció greu sancionada amb multes de 3.001 a 9.000 €

 

Darrera actualització: 13.04.2021 | 12:04