Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, risc químic, risc per incendi forestal, risc per inundacions, risc químic en el transport, risc per nevades, risc per sismes i risc per ventades.

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d’emergència, ja que inclou tots els possibles riscos que afecten el municipi, com són el risc químic, risc per incendi forestal, risc per inundacions, risc químic en el transport, risc per nevades, risc per sismes i risc per ventades. El seu objectiu és prevenir i controlar els riscos sobre les persones i també donar la resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

És el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El DUPROCIM va ser aprovat definitivament en el Ple Municipal el 27/02/2020, i va ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 10/12/2021.

En aquest espai podeu consultar la versió pública del DUPROCIM.

 

Darrera actualització: 12.07.2022 | 10:03