Espai de Debats Educatius

L’Espai de Debat Educatiu (EDE) és una iniciativa que ofereix la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació, per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa del municipi.

L’objectiu és fer emergir un discurs educatiu en el municipi, implicant activament i de forma continuada a escola-família-territori en la tasca educativa, i afavorint el diàleg, sota el lideratge de l’ajuntament.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’ha adherit al programa d’acompanyament a l’escolaritat i suport a la funció educativa de les famílies Espai de Debat Educatiu (EDE) que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la província.

L’Espai de Debat Educatiu de Santa Coloma de Cervelló reforçarà i ampliarà la tasca del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i oferirà als professionals de l’educació i a les famílies un espai on reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació, amb l’objectiu de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa al municipi.

L’EDE pretén crear un consens entre famílies, professionals de l’educació i altres agents socials, fent emergir un discurs educatiu en el municipi, que permeti orientar les accions que es fan en educació no formal, a l’escola, al carrer i en diferents institucions. En definitiva, promoure el diàleg, la comprensió i la confiança dels diferents col·lectius implicats en l’educació dels infants i joves.

L’EDE és doncs un espai de trobada, de participació, de debat i d’acció educativa. Hi pot participar tothom qui tingui contacte amb infants i adolescents, siguin professionals de l’educació o famílies, i amb ganes de participar, de rebre i compartir els seus coneixements i experiències en educació.

El projecte s’inicia amb la tria per part dels participants d’un tema educatiu de debat d’interès al municipi, sobre el qual els grups treballaran i reflexionaran. Acabat aquest treball de debat, es procedirà a materialitzar, a través d’una actuació concreta, les conclusions a què s’hagin arribat. En aquesta actuació, que pot ser des d’una exposició fins a l’organització d’una fira, es fa visible i es dóna a conèixer als veïns i veïnes del municipi el que s’ha treballat, amb l’objectiu afegit d’implicar en el debat tota la comunitat.

La periodicitat, la freqüència i les accions concretes a realitzar es decidiran en el si dels diferents grups, i durant tres anys es comptarà amb l’assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona, i amb el suport de la Maria Jesús Comellas, mestre doctora en psicologia i assessora de famílies i escoles, que dinamitzarà les sessions de debat.

Curs 2019-2020. Educació, estereotips i violència de gènere

L’EDE es reuneix cada tercer dijous del mes, a les 18.30 hores, al Centre Cívic Can Baruta. És un espai obert. Us hi esperem! 

Curs 2016-2017. Límits en les noves tecnologies?

Es fa evident que la generació jove disposa d’una quantitat d’informació en relació a les noves tecnologies molt més gran que la que tenim la majoria de famílies. Per una altra banda, és un fet que la canalla sempre ha superat els coneixements dels seus pares i mares en aquest aspecte; és com ha sigut sempre, i realment és com ha de ser!

Durant el curs 2016-2017, el grup de treball format a l’Espai de Debat Educatiu ha treballat per donar resposta als dubtes, angoixes i preguntes que ens fem les famílies i els educadors davant l’ús de mòbils, tàblets, i altres dispositius.

  • Els adults busquem límits o control?
  • El control hi ha de ser, però sobretot cal educar per a l’autonomia de la persona, perquè hi ha situacions en què s’han de prendre decisions.
  • Equivocar-se forma part de l’aprenentatge.
  • Els adults magnifiquem els riscos i per això perdem credibilitat?

Quines són les conseqüències que presentem als nostres infants davant les amenaces, informacions que ens arriben a través de les xarxes socials?

Treballarem per definir els inconvenients i els dubtes que ens genera la tecnologia, però també el seu valor positiu. Al final d’aquest curs presentarem les nostres conclusions a la resta de la

Darrera actualització: 30.10.2019 | 12:17