II Pla d'Igualtat de Santa Coloma de Cervelló 2016-2020

La desigualtat entre dones i homes continua instaurada en l'actualitat en tots els àmbits de la societat.

Ja fa uns anys que l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló aposta fermament per la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i l'any 2007 es va constituir el Consell Municipal de les Dones, on es va posar de manifest la necessitat d'elaborar un Pla d'Igualtat.

El I Pla, que va concloure l'any 2015, va complir la missió d'assentar les bases en les quals la igualtat real de dones i homes es va moure en el nostre municipi i per extensió en tots els àmbits en els quals es va comprometre.

El II Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania de Santa Coloma de Cervelló, aprovat el desembre del 2016, esdevé el marc de referència bàsic de les polítiques d'igualtat efectiva entre dones i homes a la ciutat durant aquest període. Es tracta d'un instrument clau de planificació i priorització de les actuacions en matèria d'igualtat de gènere, una eina de treball transversal que incorpora com a primer objectiu el compromís polític d'incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectesmunicipals, potenciant un model de treball institucional que posa l'accent en la transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes. En definitiva, amb aquest II Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania, l'Ajuntament mostra la voluntat política de continuar treballant a favor de les polítiques de gènere i així afavorir la transformació cap a una societat igualitària, més cohesionada, democràtica, lliure i capaç d'afrontar amb més solidesa els reptes de futur de la nostra societat.

Per tal d'obrir el pla a la ciutadania es va realitzar un procés participatiu obert a entitats del territori, ciutadania i de trobades amb personal tècnic i representants polítics/ques de l'ajuntament amb l'objectiu de fer-lo realista i que s'adeqüés a les necessitats del municipi.

Aquest pla s'articula com un pla d'acció basat en la diagnosi elaborada i que estableix cinc línies d'actuació: compromís polític per poder tirar endavant totes les accions en diferents àmbits; prevenció de la violència masclista; vetllar pels drets a una vida digna i al benestar físic, psicològic i social com a valor fonamental; desenvolupar estratègies de coeducació i participació que fomentin la transmissió d'una cultura igualitària i promoure una reformulació del repartiment dels treballs i usos del temps per tal d'impulsar un nou model d'organització del treball, dels serveis i del temps, que integri les necessitats familiars i personals dels homes i de les dones. D'aquesta manera donarem resposta als reptes i obligacions que ens hem proposat.

Darrera actualització: 28.02.2018 | 15:15