Pla d’accions de les Muntanyes del Baix (2019-2023)

El Pla d’accions de les Muntanyes del Baix (2019-2023) pretén definir estratègies i accions que permetin recuperar, conservar, dinamitzar i difondre els elements, valors i recursos de l’àmbit territorial definit per a les Muntanyes del Baix.

L’any 2006 el Consell Comarcal i els ajuntaments que formen part de les Muntanyes del Baix, al marge dret del riu Llobregat, van iniciar una feina conjunta per la protecció, millora i gestió integrada de les zones agrícoles i forestals en aquest àmbit eminentment forestal i molt
urbanitzat. Per assolir-ho s’han signat diversos convenis de col·laboració i l’any 2009 es va elaborar el Pla Director de les Muntanyes del Baix, que volia caracteritzar l’àmbit per comprendre de forma integrada els factors naturals, econòmics i socials dels espais que hi operen, i proposar estratègies orientades a preservar i millorar els valors naturals i paisatgístics i desenvolupar les potencialitats econòmiques i socials del seu àmbit agroforestal.

Fruit d’aquesta tasca s’han començat a realitzar algunes actuacions i iniciatives pel desenvolupament del Pla i s’han identificat temes i elements a tractar en el territori. Cal destacar  la creació de l’Oficina Tècnica de les Muntanyes del Baix, que lidera l’execució del Pla i les
Comissions Tècniques i de seguiments dels ajuntaments que realitza el seguiment del seu desenvolupament.

L’any 2018 se signà el nou Conveni Marc de col·laboració que reafirma el compromís dels ajuntaments a seguir treballant valors naturals, ambientals i econòmics del medi agroforestal de les Muntanyes del Baix.

El nou Conveni Marc, també vol afrontar nous reptes i planteja la necessitat d’actualitzar el document que ha de servir de full de ruta per a l’Oficina Tècnica, per aquest motiu es realitza l’actualització del Pla Director de les Muntanyes del Baix.

Darrera actualització: 15.01.2021 | 13:48